Terapeutický príbeh o Klokankovi pre deti z Ukrajiny

Terapeutický príbeh o Klokankovi pomáha deťom utekajúcim pred vojnou spracovať ich traumatický zážitok.

Kvôli vypuknutiu vojny na Ukrajine bolo obrovské množstvo ľudí a detí nútených ujsť zo svojich domov do bezpečia iných krajín. Z toho dôvodu vznikol terapeutický príbeh o Klokankovi, s cieľom pomáhať deťom utekajúcim pred vojnou spracovať ich traumatický zážitok.  

Pamätám si to presne… Bol tretí deň od začiatku vojny a ja som si pomyslela, že by bolo užitočné vytvoriť pre deti utekajúce z Ukrajiny terapeutický príbeh. S týmito príbehmi bežne pracujem v CentreDys a sú užitočné pri zvládaní rôznych emočných tém. Uplynuli dva mesiace a príbeh je na svete,“ uviedla na svojom Facebooku jedna z autoriek príbehu, Soňa Pekarovičová z CentreDys.

Príbeh o Klokankovi má deťom pripomenúť pocit, že sú šikovné, že nad svojim životom majú kontrolu a že existuje nádej. Nádej, že život sa jedného dňa opäť stane znesiteľným a dokonca aj príjemným. Čierno – biele ilustrácie umožňujú deťom vyfarbovať a dokresľovať si ich podľa seba.  

Aby terapeutický príbeh mohol naplniť svoj cieľ, musia byť pri jeho čítaní zabezpečené konkrétne podmienky. Je preto nevyhnutné prečítať si sprievodcu čítaním príbehu, ktorý obsahuje všetky dôležité pokyny, aby deťom príbeh neublížil. 

Je taktiež nesmierne dôležité, aby ste príbeh s deťmi čítali v relatívnom bezpečí, mimo dosahu vojny.

V sprievodcovi čítaním príbehu nájdete okrem návodu, ako s príbehom pracovať, aj stabilizačné aktivity na prekonávanie akútneho stresu. Tie môžu využiť všetci, aj tí, ktorí sa aktuálne nachádzajú vo vojnovej zóne.

Je dôležité si uvedomiť, že akékoľvek reakcie počas bombardovania či útoku sú normálnou reakciou na nenormálnu situáciu. Je v poriadku sa cítiť akokoľvek. Stabilizačné aktivity môžu priniesť úľavu od stresu, pokiaľ je na to priestor a pokiaľ ľudia nie sú v akútnom ohrození života.