Ukrajinské deti sú v online spojení s učiteľmi a spolužiakmi.

Vojenský konflikt na Ukrajine donútil už viac ako milión detí opustiť ich domovy. Vzdelávanie im však môže byť stále k dispozícii. Novovzniknutá slovenská platforma schooltogo.online alebo Школа з собою! umožňuje vyučovanie ukrajinských detí ukrajinskými učiteľmi prostredníctvom internetu kdekoľvek sa práve nachádzajú. Projekt svojim výnimočným nastavením zachytáva deti a matky vo fáze, keď sú v pohybe a rozhodujú sa, aké kroky […]

Vojenský konflikt na Ukrajine donútil už viac ako milión detí opustiť ich domovy. Vzdelávanie im však môže byť stále k dispozícii.

Novovzniknutá slovenská platforma schooltogo.online alebo Школа з собою! umožňuje vyučovanie ukrajinských detí ukrajinskými učiteľmi prostredníctvom internetu kdekoľvek sa práve nachádzajú. Projekt svojim výnimočným nastavením zachytáva deti a matky vo fáze, keď sú v pohybe a rozhodujú sa, aké kroky ďalej podniknú. Z rozhovorov so stovkami ukrajinských žien vyplýva, že sa po upokojení situácie plánujú aj s deťmi vrátiť späť na Ukrajinu. Dovtedy však deti potrebujú pokračovať vo svojom vzdelávaní, ideálne v ich rodnom jazyku.

Zapojeniu dieťaťa do výučby prostredníctvom projektu schooltogo.online predchádza úvodný rozhovor s rodičom, príp. iným zákonným zástupcom, s ktorým dieťa na Slovensko prišlo. Cieľom je informovať ho, ako dieťaťu adaptačný proces na novú situáciu a prostredie uľahčiť.

Následne sa dieťa zoznámi s učiteľom, ktorý získa informácie o tom, kde sa práve nachádza, čo prežíva a ako sa cíti. Na ďalších hodinách sa už spoločne venujú témam, ktoré dieťa zaujímajú. Po úvodných hodinách sú deti zapojené do akademickej výučby na základe toho, v akom ročníku sa nachádzajú. Na portál schooltogo.online sa môžu prihlásiť deti od 1. až po 11. ročník, čo pokrýva povinnú školskú dochádzku na Ukrajine.

Ak sa matky po upokojení situácie rozhodnú vrátiť sa na Ukrajinu, dieťa môže plynule pokračovať vo výuke. Platforma ponúka aj hodiny slovenčiny, ktoré mu v prípade nástupu na slovenskú školu pomôžu v adaptácii na nový vyučovací jazyk.

Cieľom projektu však nie je integrácia, ale vzdelávací azyl. Do konca školského roka ostávajú necelé 4 mesiace. „Bez ohľadu na to, kedy sa konflikt skončí, deti potrebujú dokončiť druhý polrok školského roku. To im dá šancu pokračovať vo vzdelávaní budúci rok a tiež zapojiť sa neskôr do života. Chceme upokojiť rodičov a ponúknuť im istotu, že vzdelávanie je pevným bodom v živote ich rodiny a že nepôjde o žiadnu stratenú generáciu ukrajinských detí,“ uviedol Rudolf Tesár zo Soficreo, jednej z troch slovenských firiem, ktoré platformu SchoolToGo vytvorili a zatiaľ ju aj z vlastných zdrojov financujú.

Od spustenia sa do projektu zaregistrovalo už vyše 1 000 ľudí, pozostávajúcich z učiteľov, psychológov a detí. Cieľom organizátorov je rozšíriť platformu aj do zahraničia, keďže ukrajinské deti vo veľkých počtoch prichádzajú tiež do Čiech, Poľska či do Maďarska.