Nový grantový program Digitálna budúcnosť Nadácie Orange je otvorený

V Nadácii Orange si uvedomujeme, že prístup k digitálnym technológiám a digitálne zručnosti sú nevyhnutné nielen pre ďalšie vzdelávanie, uplatnenie sa na trhu práce, účasť na dianí v spoločnosti, ale aj pre každodenné činnosti bežného života. Cítime zodpovednosť prispieť k znižovaniu digitálnej nerovnosti a rodovej digitálnej priepasti, aby malo každé dieťa a mladý človek bez ohľadu na sociálno-ekonomické zázemie, tip navštevovanej školy, či pohlavie možnosť rozvoja svojich digitálnych zručnosti. Nadácia Orange preto otvorila nový grantový program Digitálna budúcnosť pre deti a mladých ľudí zo základných a stredných škôl s cieľom: rozširovania digitálnych zručností a prístupu k digitálnym technológiám, vzdelávania o bezpečnom a zodpovednom používaní digitálnych technológií a ochrany pred ich negatívnymi dopadmi.

Prečo deti a tínežderi potrebujú digitálny detox?

Deti a tínedžeri sú dnes vďaka sociálnym médiám prepojení viac ako kedykoľvek predtým a trávia značné množstvo času pohltení digitálnymi zariadeniami. Aj keď sú pre nich dôležité a poskytujú im v živote mnoho výhod, pravidelné odpojenie od nich a zdravá rutina sú pre mladých ľudí kľúčové. Prečo by ste ich mali podporiť v budovaní návyku trávenia času aj bez digitálnych technológií?

Ako udržať digitálne technológie počas leta na uzde?

Leto je pre mnohých najkrajším obdobím a my dospelí často spomíname na to, keď sme nemali pracovné povinnosti a mohli sme si ho užívať naplno, presne tak, ako to robia mladí ľudia alebo deti. Je to ale naozaj tak? Naozaj si deti vychutnávajú bezstarostné leto, sú v pohode a šťastné? Aké nástrahy číhajú v online priestore na deti a tínedžerov práve v tomto čase? Ako im pomôcť bezpečne oddychovať a ako zabezpečiť rovnováhu napĺňania potrieb v online a offline prostredí? O tom sa v Klube rodičov rozprávala Andrea Šprochová so Zuzanou Juránekovou, psychologičkou z internetovej poradne IPčko.

Program Beznastrah.online ocenený prestížnou cenou Via Bona Slovakia

Už od roku 2006 sa ako zodpovedný operátor v rámci CSR stratégie v Orange Slovensko venujeme podpore bezpečného a zodpovedného používania komunikačných technológií. V spolupráci s mnohými odborníkmi poskytujeme informačno-vzdelávací obsah, ktorý pomáha rodičom, pedagógom, deťom i mladým ľuďom. S úprimnou vďakou a pokorou prijímame fakt, že vďaka našim aktivitám v rámci osvetovo-vzdelávacieho programu Beznastrah.online, sme sa stali víťazom prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia 2022 v kategórii Férový hráč na trhu.