O programe

Sprístupňujeme bezpečný digitálny svet

Našou ambíciou je zmenšovať digitálnu priepasť, spájať ľudí prostredníctvom najlepších digitálnych služieb, viesť k ich zodpovednému a bezpečnému využívaniu, a v neposlednom rade tak prispievať k udržateľnému rozvoju.
Ako poskytovateľ siete, služieb a zariadení cítime zodpovednosť voči našim zákazníkom a ich blízkym, a chceme ich chrániť pred negatívnymi dopadmi používania digitálnych médií. Naším zámerom je ich vzdelávať, ako používať technológie bezpečne a zodpovedne.

Už od roku 2006 sa ako zodpovedný operátor v rámci CSR stratégie v Orangei venujeme podpore bezpečného a zodpovedného používania komunikačných technológií. V spolupráci s mnohými odborníkmi realizujeme v programe Deti na nete bezplatné workshopy a informačno-vzdelávacie aktivity, ktoré pomáhajú rodičom, pedagógom, deťom i mladým ľuďom.

Beznastrah.online je pokračovanie našich aktivít a nový prístup k téme, o ktorej ste sa dozvedali na stránke www.detinanete.sk.
Náš program neposkytuje len pragmatické informácie a dáta, nezaoberá sa len otázkami technickej bezpečnosti, ale je rozšírený o tzv. psychologický rozmer, t.j. ako prvá telekomunikačná spoločnosť sme začali hovoriť nielen o bezpečnostných nastaveniach, ale začali sme pomenovávať riziká a rizikové správanie na internete, a prinášať odporúčania, ako ich eliminovať. Ak sa internet a technológie využívajú správne, vedia mať dokonca pozitívny vplyv na nás aj naše deti, na vzdelávanie a rozvoj – aj o tom sa dozviete viac v našom programe.

Na tomto portáli nájdete:

  • Užitočné informácie rozdelené do 6 hlavných tém: Začíname s internetom, Závislosť od internetu, Kyberšikana, Nevhodný obsah, Online predátori, Sebahodnota. V každej z tém nájdete niekoľko článkov, videí alebo (online) kurzov, ktoré budeme postupne dopĺňať a aktualizovať.
  • Online poradňu, realizovanú v spolupráci s OZ IPčko, kde sa môžete telefonicky, e-mailom alebo cez chat spojiť s odborníkmi – psychológmi a prediskutovať vaše otázky ohľadom bezpečnosti a správania detí na internete.
  • Materiály pre učiteľov, vďaka ktorým sa žiaci a študenti v škole vedia hravou a pútavou formou dozvedieť viac o téme, otvoriť diskusiu a budovať si správne návyky. Okrem materiálov si prostredníctvom webu viete objednať workshop/prednášku pre vašu školu vedenú odborníkom, s ktorým spolupracujeme.
  • Tipy na užitočné produkty od Orangeu, ktoré ochránia vás a vaše deti na internete a pri používaní technológií alebo sú pre ne priamo určené.


Portál si môžete uložiť na plochu vášho mobilného telefónu, aby vám neunikli žiadne nové tipy a informácie.
Návod:

  • Android: V prehliadači, kde máte otvorenú túto webstránku, kliknite na Možnosti/Nastavenia a z ponuky si vyberte „Pridať na domovskú stránku“.
  • iOS: V prehliadači, kde máte otvorenú túto webstránku, kliknite na Zdieľaťa z ponuky si vyberte „Pridať na domovskú stránku“.

Portál sa uloží ako jedna z aplikácii s názvom BeznastrahOnline a logom usmiatej četovej bublinky. Takto ju budete mať vždy poruke, keď sa budete chcieť alebo potrebovať dozvedieť niečo nové o téme.