Výsledky grantového programu Bez nástrah online

V prvom ročníku grantového programu Bez nástrah online Nadácia Orange prijala 124 projektov z celého Slovenska. Odborná hodnotiaca komisia vybrala 30 najzaujímavejších projektov, ktoré podporíme celkovou sumou 40 000 €.