Nový grantový program Digitálna budúcnosť Nadácie Orange je otvorený

V Nadácii Orange si uvedomujeme, že prístup k digitálnym technológiám a digitálne zručnosti sú nevyhnutné nielen pre ďalšie vzdelávanie, uplatnenie sa na trhu práce, účasť na dianí v spoločnosti, ale aj pre každodenné činnosti bežného života. Cítime zodpovednosť prispieť k znižovaniu digitálnej nerovnosti a rodovej digitálnej priepasti, aby malo každé dieťa a mladý človek bez ohľadu na sociálno-ekonomické zázemie, tip navštevovanej školy, či pohlavie možnosť rozvoja svojich digitálnych zručnosti. Nadácia Orange preto otvorila nový grantový program Digitálna budúcnosť pre deti a mladých ľudí zo základných a stredných škôl s cieľom: rozširovania digitálnych zručností a prístupu k digitálnym technológiám, vzdelávania o bezpečnom a zodpovednom používaní digitálnych technológií a ochrany pred ich negatívnymi dopadmi.

Výsledky grantového programu Bez nástrah online

V prvom ročníku grantového programu Bez nástrah online Nadácia Orange prijala 124 projektov z celého Slovenska. Odborná hodnotiaca komisia vybrala 30 najzaujímavejších projektov, ktoré podporíme celkovou sumou 40 000 €.