Cvičenie pre deti na 2. stupni: Môj kamarát

Žiaci si uvedomia vlastné myšlienky spojené s anonymitou a identitou virtuálneho a reálneho kamaráta.

Žiaci si v uvoľnenej atmosfére uvedomia vlastné myšlienky spojené s anonymitou a identitou virtuálneho a reálneho kamaráta.

Cieľová skupina: žiaci 5. – 9. ročníka základnej školy

Čas: 1 vyučovacia hodina 

Materiál a pomôcky: pero, pracovný list Môj kamarát

Vytlačte a rozdajte žiakom pracovné listy. Požiadajte ich, aby do stĺpcov napísali 10 vlastností, ktoré by mal podľa nich mať priateľ. Mali by to byť konkrétne vlastnosti, napríklad: je úprimný, nápomocný, atď. Porozprávajte sa spolu najmä o vlastnostiach, ktoré vyvolajú najviac reakcií. Diskutujte o tom, ktoré vlastnosti by študenti hodnotili ako pozitívne, a naopak – ktoré by mohli byť negatívne a prečo.