Cvičenie: Poznáš všetky piktogramy?

Naučte sa s deťmi rozpoznávať piktogramy, podľa ktorých sa dá určiť vhodnosť alebo nevhodnosť počítačových hier.

Naučte sa s deťmi rozpoznávať piktogramy, podľa ktorých sa dá určiť vhodnosť alebo nevhodnosť počítačových hier. Cvičenie sa dá použiť v školách, ale informácie ocenia aj rodičia.

Cieľová skupina: žiaci základnej školy

Čas: 1 vyučovacia hodina 

Materiál a pomôcky: pero, pracovný list Poznáš všetky piktogramy?

Každá počítačová hra by mala byť označená piktogramom, z ktorého sa dá vyčítať veková vhodnosť, ale aj možný nevhodný obsah. Naučte sa, čo ktorý symbol znamená. Porozprávajte sa s deťmi o rizikách a učte ich vyberať si to, čo je vhodné, čo ich môže rozvíjať, a pri čom sa zabavia.