Cvičenie pre deti od 10 rokov: Trápna fotka

Ako reagovať na online šikanu? Deti to zistia vďaka príbehu, ktorý sa naozaj stal.

Ako reagovať na online šikanu? Deti to zistia vďaka príbehu, ktorý sa naozaj stal.

Cieľová skupina: deti od 10 rokov

Čas: 1 vyučovacia hodina 

Materiál a pomôcky: pero alebo ceruzka, pracovný list

Kyberšikana je v súčasnosti veľmi častým javom a nie vždy si uvedomujeme, že ide o obťažovanie alebo ubližovanie druhému. V tomto cvičení sa deti na reálnom príbehu dvoch spolužiakov naučia, ako sa správať, keď sa stretnú so šikanou na internete.