Cvičenie pre deti od 10 rokov: Trápna fotka

Ako reagovať na online šikanu? Deti to zistia vďaka príbehu, ktorý sa naozaj stal.

Cieľová skupina: deti od 10 rokov

Čas: 1 vyučovacia hodina 

Materiál a pomôcky: pero alebo ceruzka, pracovný list

Kyberšikana je v súčasnosti veľmi častým javom a nie vždy si uvedomujeme, že ide o obťažovanie alebo ubližovanie druhému. V tomto cvičení sa deti na reálnom príbehu dvoch spolužiakov naučia, ako sa správať, keď sa stretnú so šikanou na internete.