Cvičenie pre deti od 4. ročníka: Šírenie poplašných správ

Vysvetlite si, že nie každá správa musí byť pravdivá.

Vysvetlite si s deťmi od 4. ročníka, že nie každá správa musí byť pravdivá.

Cieľová skupina: deti od 4. ročníka ZŠ

Čas: 1 vyučovacia hodina 

Materiál a pomôcky: pero alebo ceruzka, pracovný list

Vyučujúci uvedie aktivitu senzačnou správou zo školského prostredia. Pozorne si všíma reakcie detí, po ktorých prizná, že išlo o vymyslenú správu. Nasleduje diskusia a skupinové cvičenia.