Cvičenie pre deti od 3. ročníka: Tajnička pre múdre hlavičky

Vylúštite spolu tajničku a naučte sa niečo nové zo sveta mobilov a internetu.

Vylúštite spolu tajničku a naučte sa niečo nové zo sveta mobilov a internetu.

Cieľová skupina: deti od 3. ročníka ZŠ

Čas: 10 minút

Materiál a pomôcky: pero alebo ceruzka, pracovný list Tajnička pre múdre hlavičky