Cvičenie pre 2. stupeň: Viete vyjadriť názor na internete?

Ukážte deťom rozdiel medzi konštruktívnou a deštruktívnou kritikou.

Ukážte deťom rozdiel medzi konštruktívnou a deštruktívnou kritikou.

Rozdeľte deti do skupín. Dajte im rozstrihané reálne výroky z internetu, napríklad týkajúce sa známych hudobných interpretov či športovcov. Rozprávajte sa o tom, ktorý názor je vyjadrený správne, a ktorý je už hejtom.