Grantový program e-Školy pre budúcnosť

Získajte podporu pre projekt zameraný na zodpovedné používanie digitálnych technológií deťmi.

Získajte podporu pre projekt zameraný na zodpovedné používanie digitálnych technológií deťmi.

Program Nadácie Orange je zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie digitálnych technológií deťmi. Cieľom grantového programu e-Školy pre budúcnosť je podporiť projekty pedagógov mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a spolupracujúcich so školami, ktoré chcú zodpovedné a rozumné využívanie digitálnych technológií v špecifických témach šíriť na základných a stredných školách na Slovensku. Do programu je možné predkladať aj projekty zamerané na mediálnu výchovu, informatiku a programovanie.

Ambíciou grantového programu e-Školy pre budúcnosť je pomôcť v školách vzdelávať a viesť deti a tínedžerov k zodpovednému používaniu mobilných zariadení a internetu, ktoré sú pre nich dostupné prakticky denne, dokázať identifikovať možné riziká z používania technológií a v prípade negatívnej skúsenosti vedieť adekvátne reagovať, ale tiež nachádzať príležitosti na rozvoj.

Počas predchádzajúcich štyroch rokov grantového programu Nadácia Orange podporila 180 projektov z celkovo predložených 439 žiadostí. Niektoré z minuloročných projektov dokumentujú videá, ktoré si môžete pozrieť na Youtubovom kanáli a tiež na web stránke Nadácie Orange.