Grantový program e-Školy pre budúcnosť

Získajte podporu pre projekt zameraný na zodpovedné používanie digitálnych technológií deťmi.

Program Nadácie Orange je zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie digitálnych technológií deťmi. Cieľom grantového programu e-Školy pre budúcnosť je podporiť projekty pedagógov mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a spolupracujúcich so školami, ktoré chcú zodpovedné a rozumné využívanie digitálnych technológií v špecifických témach šíriť na základných a stredných školách na Slovensku. Do programu je možné predkladať aj projekty zamerané na mediálnu výchovu, informatiku a programovanie.

Ambíciou grantového programu e-Školy pre budúcnosť je pomôcť v školách vzdelávať a viesť deti a tínedžerov k zodpovednému používaniu mobilných zariadení a internetu, ktoré sú pre nich dostupné prakticky denne, dokázať identifikovať možné riziká z používania technológií a v prípade negatívnej skúsenosti vedieť adekvátne reagovať, ale tiež nachádzať príležitosti na rozvoj.

Počas predchádzajúcich štyroch rokov grantového programu Nadácia Orange podporila 180 projektov z celkovo predložených 439 žiadostí. Niektoré z minuloročných projektov dokumentujú videá, ktoré si môžete pozrieť na Youtubovom kanáli a tiež na web stránke Nadácie Orange.