Informačné technológie patria aj do školy

Pripravili sme pre vás učebné pomôcky na stiahnutie alebo workshopy.

Venujte sa digitálnym médiám aj na vyučovaní. Aby sme vám čo najviac uľahčili vašu prácu, pripravili sme pre vás učebné pomôcky na stiahnutie alebo workshopy.

Vo väčšine škôl je používanie mobilných telefónov počas vyučovania zakázané alebo prísne obmedzené. Keďže žiakov rozptyľujú a narúšajú vzdelávací proces, netreba sa tomu čudovať.

Samozrejme, mobilné technológie môžu byť pre vyučovanie aj prínosom. E-maily a sociálne siete rozširujú vzájomnú komunikáciu aj vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. Niektorí vyučujúci takto s deťmi komunikujú aj na základných školách, ujala sa aj elektronická žiacka knižka a elektronické domáce úlohy. Smartfóny, internet a sociálne siete vnikli do škôl aj do školských poriadkov.

Počas pandémie sa prínos sociálnych sietí a internetu ešte zvýraznil. Rozšírilo sa online vyučovanie, triedy si na sociálnych sieťach pozakladali skupiny, pedagógovia aj deti sa možno prvýkrát zoznámili s programami ako Zoom či Microsoft Meets.  

Moderné technológie ale prinášajú do škôl aj ďalšie zmeny, ktoré až také pozitívne nie sú:

 • deťom s mobilmi vo vreckách pribudla „nálepka“, ktorá o nich prezrádza, z akých sociálnych pomerov pochádzajú,
 • najmä staršie deti bežne porušujú školský poriadok, ktorý zakazuje používať mobil v priestoroch školy – zvyčajne ho majú celý deň len stíšený,
 • deti používajú mobil a internet aj ako ťahák. Správne odpovede si potajme hľadajú na internete alebo čítajú z odfotených poznámok, často si ich vzájomne preposielajú,
 • mobily slúžia aj na „zabíjanie nudy“ počas prestávok či vyučovania,
 • celkovo narástol počet detí, ktoré sú ohrozené negatívnymi vplyvmi neobmedzeného používania mobilov, internetu a televízie,
 • takmer každé druhé mladšie dieťa, a zo starších 82 %, chatuje na sociálnych sieťach, pričom každé šieste staršie dieťa sa priznalo, že je na chate aj v škole,
 • deti bežne na mobil nahrávajú videá a zverejňujú ich na internete,
 • čoraz častejšie sa mobilom šíria vulgárne obsahy,
 • rozširuje sa kyberšikana,
 • deti si cez vyučovanie zdieľajú rôzne fotky a videá, zobrazujúce učiteľov a spolužiakov v nelichotivej situácii, a materiál zverejňujú bez súhlasu dotyčnej osoby na internete,
 • narastá aj fenomén „cudzej osoby“, s ktorou sa dieťa dostáva do kontaktu cez sociálne siete či SMS.

Pomôžu vám kvízy a workshopy

V tejto sekcii nájdete množstvo interaktívnych kvízov a workshopov, ktoré môžete používať priamo počas vyučovania – či už na informatike, mediálnej alebo etickej výchove. Deti vďaka nim pochopia, že moderné technológie majú nielen výhody, ale aj svoje riziká. Zároveň sa naučia používať mobil a internet bezpečne, eticky a ohľaduplne.