Metodika digitálnych zručností pre materské školy

Digitálne zručnosti patria k zručnostiam budúcnosti a pre ich rozvíjanie od raného detstva je dôležité, aby deti zaobchádzali s digitálnymi technológiami bezpečne a efektívne - či už doma, v škole alebo neskôr v práci.

Digitálne zručnosti sa bežne v materských školách nevyučujú, hoci deti už v tomto veku s technológiami v kontakte sú. Následkom je často nesprávne používanie digitálnych technológií, z detí sa stávajú len pasívni prijímatelia digitálneho obsahu a často si vytvárajú nezdravý vzťah k technológiám. Organizácia Rozmanita, ktorá je strategickým partnerom Nadácie Orange, pripravila komplexný návod rozvoja digitálnych zručností v predprimárnom vzdelávaní.

Zdroj: Rozmanita

Metodika digitálnych zručností pre škôlky je výsledkom ročného pilotného programu využívania digitálnych technológií u 3-6 ročných detí v materskej škole Rozmanita. Metodika ponúka návod pre učiteľov a učiteľky, riaditeľov a riaditeľky materských škôl, ako technológie využívať v predprimárnom vzdelávaní pre efektívne budovanie digitálnych zručností a zároveň zdravého vzťahu k takmer neobmedzeným technologickým možnostiam, v ktorom budú vyrastať a žiť dnešní škôlkari. V metodike sa dozviete prečo a ako využívať technológie, kde získať zdroje a ako začať.