Nový grantový program – Bez nástrah online

Nový grantový program Bez nástrah online je otvorený. Prihláste svoj projekt na zvýšenie bezpečnosti detí a mladých na internete.

Nadácia Orange otvára nový grantový program Bez nástrah online s cieľom vzdelávať o bezpečnom a zodpovednom používaní digitálnych technológií a chrániť pred ich negatívnymi dopadmi deti a mladých ľudí. Na podporu projektov vyčlenila sumu 40 000 eur. V spolupráci s organizáciou IPčko ponúka záujemcom o grant možnosť absolvovať webinár, ktorý im môže získať viac informácií o nosnej téme programu a pomôcť pri tvorbe projektov. 

Cieľom grantového programu Bez nástrah online 2022/2023 je vzdelávať o bezpečnom a zodpovednom používaní digitálnych technológií a chrániť pred ich negatívnymi dopadmi na deti a mladých ľudí. Program ponúka základným a stredným školám a mimovládnym neziskovým organizáciám príležitosť uchádzať sa o finančnú podporu inšpiratívnych projektov tematicky zameraných na oblasti:

▪ rozvoj digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore,
▪ prevencie rôznych rizík digitálneho sveta a s tým spojený rozvoj kritického myslenia.

Na nový grantový program  vyčlenila Nadácia Orange celkovú sumu 40 000 EUR. Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné získať grant v max. výške 1 500 EUR a na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole, vo viac ako jednom centre, knižnici grant v max. výške 2 500 EUR. Viac informácií nájdete vo výzve nižšie.

Projekty je možné predkladať do 8. novembra 2022.

Výsledky grantového programu budú zverejnené 30. novembra 2022.

Predkladateľom projektov sme navyše ponúkli v spolupráci s organizáciou IPčko možnosť absolvovať vzdelávanie – webinár k téme grantového programu, ktorý sa uskutočnil 18. októbra 2022 o 15.00 na platforme MS TEAMS. Webinár si môžete kedykoľvek pozrieť alebo vypočuť na našom YouTube. Pomôže vám získať hlbší ponor do témy digitálnej bezpečnosti, bližšie predstaví špecifické problematiky a spôsoby ich komunikovania deťom a mladým a poradí vhodné zdroje v danej téme.

Nadácia Orange sa dlhodobo venuje podpore zodpovedného využívania digitálnych technológií na školách a rozvoju digitálnych zručností žiakov, študentov a pedagógov. Od roku 2014 v rámci ôsmych ročníkov grantového programu e-Školy pre budúcnosť podporila 396 projektov v celkovej sume 468 713 EUR. Aj tieto projekty svedčia o tom, že digitálne technológie ponúkajú široké možnosti na vzdelávanie, pre osobnostný a profesionálny rast, spoznávanie nových vecí, komunikáciu, aj hru a zábavu.