Osemsmerovka pre 8. a 9. ročník: Hejter

Vyplňte osemsmerovku a diskutujte s deťmi o nenávistných prejavoch na internete.

Vyplňte osemsmerovku a diskutujte s deťmi o nenávistných prejavoch na internete.

Cieľová skupina: 8. – 9. ročník ZŠ, žiaci SŠ

Čas: 10 minút

Materiál a pomôcky: pero alebo ceruzka, pracovný list Hejter