Test pre deti od 12 do 15 rokov: Internet a jeho riziká

Pracovný list poslúži ako podklad pre rozhovor o nástrahách online sveta.

Pracovný list poslúži ako podklad pre rozhovor o nástrahách online sveta.

Cieľová skupina: deti od 12 do 15 rokov

Čas: 1 vyučovacia hodina 

Materiál a pomôcky: pero alebo ceruzka, pracovný list

Vytlačte a rozdajte žiakom pracovné listy. Po vyplnení sa spolu porozprávajte o nepríjemných skúsenostiach, s ktorými sa môžu stretnúť napríklad chate alebo na sociálnych sieťach. Ako správne reagovať? A kedy sa treba zveriť rodičom?