Test pre deti od 8 do 12 rokov: Internet a jeho riziká

Pracovný list poslúži ako podklad pre rozhovor o nástrahách online sveta.

Pracovný list poslúži ako podklad pre rozhovor o nástrahách online sveta.

Cieľová skupina: deti od 8 do 12 rokov

Čas: 1 vyučovacia hodina 

Materiál a pomôcky: pero alebo ceruzka, pracovný list

Vytlačte a rozdajte žiakom pracovné listy. Po vyplnení sa spolu porozprávajte o nástrahách online sveta. Ako deti používajú internet? Vedia si poradiť aj v nepríjemnej alebo prekvapivej situácii, napríklad keď sa s nimi skontaktuje neznáma osoba?