Test pre najmenšie deti

Zistite, ako používajú internet a či potrebujú s niečím poradiť.

Zistite, ako používajú internet a či potrebujú s niečím poradiť.

Cieľová skupina: deti do 8 rokov

Čas: 1 vyučovacia hodina 

Materiál a pomôcky: pero alebo ceruzka, pracovný list

Vytlačte a rozdajte žiakom pracovné listy. Po vyplnení sa spolu porozprávajte o tom, na čo slúži internet, ale napríklad aj o tom, ako si privolať sanitku, políciu alebo požiarnikov.