Materiál pre učiteľov: Viete všetko o kyberšikane?

Niekedy môže aj úplne nevinná fotka, SMS-ka alebo video prerásť do kyberšikany. Ako by mal učiteľ reagovať?

Niekedy môže aj úplne nevinná fotka, SMS-ka alebo video prerásť do kyberšikany. Ako by mal učiteľ reagovať?

V materiáli sa učitelia dozvedia, čo vlastne je kyberšikana, aké má znaky a formy a ako pri nej reagovať. Obsahuje aj modelový prípad, ktorý môže poslúžiť ako podklad na diskusiu so žiakmi.