Výsledky grantového programu Bez nástrah online

V prvom ročníku grantového programu Bez nástrah online Nadácia Orange prijala 124 projektov z celého Slovenska. Odborná hodnotiaca komisia vybrala 30 najzaujímavejších projektov, ktoré podporíme celkovou sumou 40 000 €.

Témy online bezpečnosti budú školy a organizácie prinášať a poznávať spolu s 8 965 žiakmi základných a študentami stredných škôl. Podporené projekty sa budú realizovať vo všetkých krajoch Slovenska na 17 základných škôl, 4 stredných školách a v rámci 9 mimovládnych neziskových organizácií.

Hodnotiaca komisia vybrala projekty, ktoré predstavili odborný kapitál v témach online bezpečnosti, boli otvorené odbornej externej spolupráci a pútavo vťahovali žiakov a študentov do zoznámenia sa a interaktívnej práce s online nástrahami. V školách aj organizáciách pracujúcich s mladými sa plánujú venovať rôznym témam ako nevhodný obsah, hoaxy a dezinformácie, kyberšikana a kybergrooming, závislostiam na sociálnych sieťach, ale aj princípu fungovania cookies a vyhľadávačov, či pravidlám slušného správania na internete – netikete.

Hodnotiacu komisiu zaujal projekt Základnej školy v Podhoranoch. Oslovilo ju fundované rozpracovanie témy kyberšikany a spôsobov jej prevencie a práce s témou. Žiaci a žiačky sa popasujú s 12 kreatívnymi výzvami, pri ktorých sa zahrajú na detektívov, riešiteľov problému, odborníkov, či umelcov v boji proti kyberšikane. Snahou je šírenie osvety proti kyberšikane, zníženie jej miery medzi rovesníkmi a zdôrazňovanie potreby vyhľadania pomoci v prípade, ak sa stanú jej obeťami.

Originálne spracovanie tém online bezpečnosti v projekte predstavilo Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici. Jeho študenti budú pracovať s nástrahami online sveta. Naučia sa, ako sa majú správne a zodpovedne zachovať a ako reagovať v prípade, že sú ohrození, kde vyhľadať pomoc a ako vedieť pomôcť iným. Študenti zároveň vytvoria tematickú učebnú pomôcku – stolnú spoločenskú hru Bezpečne a hravo v online svete, v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Inšpiratívny pre základné školy je podľa hodnotiacej komisie projekt Základnej školy Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej, ktorý pútavým spôsobom motivuje žiakov ku kritickému mysleniu cez interaktívne komplexné rolové hry. Štvrtáci absolvujú LARP Escape room, kde budú riešiť rébusy súvisiace s online svetom a jeho nástrahami.

Trom školám, ktorých projekty najviac zaujali hodnotiacu komisiu najviac, sa Nadácia Orange rozhodla venovať inšpiratívne čítanie a metodickú pomôcku vydané Komenského inštitútom v Centre environmentálnej a etickej výchovy ŽivicaKnihu Školy v pohybe od Margret Rasfeld pošleme Základnej škole Jozefa Maximiliána Petzvala do Spišskej Belej, knihu Učiaca sa škola autora Vladimíra Burjana Gymnáziu Ladislava Novomeského do Senice a metodická pomôcka Zóna bez šikany poputuje do Základnej školy v Podhoranoch.

Všetkým podporeným školám a organizáciám držíme palce pri realizácii projektov.

Zoznam podporených projektov nájdete tu.