Vaše dieťa môže byť obeťou aj páchateľom kyberšikany

Kyberšikanu signalizujú aj zmeny v správaní dieťaťa. Čo si treba všímať?

Deti sa hanbia hovoriť o tom, že ich niekto zastrašuje, a často sa chcú so situáciou vyrovnať sami. Ani páchateľ kyberšikany sa „nepochváli“ so svojou aktivitou. Rodičom preto nezostáva nič iné, než svojho potomka pozorne vnímať a všímať si prípadné zmeny správania.

Na začiatok trochu teórie: Kyberšikana je zneužívanie mobilov a internetu na posielanie agresívnych a nenávistných správ, obťažovanie, sledovanie, vydieranie, výsmech a hlavne urážanie a zastrašovanie iných osôb.

Podoby môžu byť rôzne. Môžu to byť posmešné poznámky a „hejty“ pod príspevkami na sociálnych sieťach, zdieľanie nelichotivých či nevhodných fotiek, ale aj vydieranie a krádež identity. Kyberšikana sa môže skrývať aj v uzatvorených četovacích skupinách, ktoré sú založené za účelom robiť si posmech z konkrétneho spolužiaka. Ublížiť sa dá aj vtedy, keď dieťa z nejakej skupiny zámerne vylúčia.

Rozpoznať kyberšikanu nie je ľahké. Rodič na ňu príde väčšinou vtedy, keď sa náhodou alebo zámerne dostane na profil dieťaťa na sociálnych sieťach, do jeho/jej mobilu či mailovej schránky. Prípadne sa nepríjemnú správu dozvie od iného rodiča alebo triednej učiteľky či učiteľa.

Kyberšikanu však často signalizujú aj zmeny v správaní dieťaťa. Čo si treba všímať?

Dieťa môže byť elektronicky šikanované, ak:

 • náhle a bez zjavnej príčiny prestane používať počítač, tablet alebo mobil,
 • je nervózne, neisté alebo smutné pri čítaní e-mailov alebo správ,
 • radšej sa venuje internetu, než by bolo s rodinou alebo kamarátmi,
 • nechce chodiť do školy a medzi ľudí, uzatvára sa do seba, stráca kamarátov a zhoršujú sa mu výsledky v škole,
 • zdá sa byť nahnevané, je plačlivé,
 • je depresívne alebo frustrované po odchode od počítača alebo po tom, ako odloží mobil,
 • uzatvára sa pred rodinou a priateľmi a súčasne popiera, že by sa niečo dialo,
 • vyhýba sa rozhovorom o tom, čo robí pri surfovaní na internete,
 • uniká do sveta fantázie a počítačových hier.

Dieťa môže elektronicky šikanovať, ak:

 • rýchlo odkladá mobil, vypína obrazovku alebo zatvára programy na počítači v momente, keď sa priblížite,
 • je prehnane emotívne pri používaní smartfónu či počítača – ale aj bez neho,
 • surfuje s kamarátmi na internete, prehnane sa smejú, no nechcú prezradiť, na čom,
 • používa niekoľko online účtov alebo adries, ktoré môžu, ale nemusia byť jeho/jej.

Najúčinnejšou prevenciou kyberšikany je rozhovor.

Dieťaťu treba vysvetliť, že slušné a ohľaduplné správanie platí nielen pre skutočný offline svet, ale aj pre virtuálny priestor. Zdôraznite, že zastrašovanie a urážky iných nie sú v poriadku a obetiam môžu spôsobiť traumu. Mnohé deti nevedia, že každá ich aktivita na internete je ľahko vystopovateľná.

Upozornite deti, že telefónne číslo je osobný udaj a nemajú ho dávať hocikomu. Rovnako by nemali zdieľať ani prístupové údaje k svojej mailovej schránke alebo na profil na sociálnej sieti. Pomôžte im nastaviť bezpečné heslo.
Zdôraznite im, že ak sa stretnú so šikanou na internete, môžu sa na vás hocikedy obrátiť.

Zdroj: Shutterstock