Kto je dobrý influencer a aký má vplyv na dieťa?

Do života detí dnes veľmi intenzívne vstupujú prostredníctvom sociálnych sietí aj neznámi ľudia, tzv. influenceri. A tým, že ich nasledujú davy, ľahko si získajú dôveru dospievajúcich. Bývajú pre nich stelesnením úspechu, popularity a krásy. Ovplyvňujú ich správanie a myslenie. Môžu mať v krehkom období dospievania dokonca dopad na ich sebahodnotu, vnímanie vlastného tela a tiež porozumenie reálneho života. A tento dopad môže byť pozitívny alebo negatívny. Preto je dôležité, aby deti dokázali kriticky myslieť a vyberať si z množstva „online celebrít“ tie, ktoré ich dokážu ovplyvňovať pozitívnym smerom.

Je ťažké ich rozoznať

TikTok, Instagram a Youtube sú dnes najobľúbenejšie sociálne siete medzi mladými. Ak dieťa trávi hodiny na týchto platformách, s veľkou pravdepodobnosťou už nejakých influencerov sleduje. Mnohí rodičia majú prirodzene obavy z toho, ku komu ich deti na internete vzhliadajú. Výskum ukázal, že až 65 percent rodičov má obavy, že život, ktorý je deťom zobrazovaný online cez videokontent, dáva im nereálny obraz o skutočnom živote. Navyše sa ukázalo, že aj rodičia majú zmätok v tom, ako posudzovať jednotlivých influencerov. Takmer 70 percent rodičov priznalo, že je pre nich ťažké určiť, či sú niektorí influenceri a ich videá vhodné pre ich deti.

Zdroj: Shutterstock

Kritické myslenie

Otvorené rozhovory s deťmi a podpora v rozvoji digitálnej gramotnosti doma či v školách sú kľúčovými premennými, aby deti dokázali čo najlepšie prospievať v digitálnom priestore.

Pokiaľ chcete podporiť kritické myslenie detí pri selektovaní obsahu, ktorý na sociálnych sieťach sledujú, môžete začať diskusiu s týmito základnými otázkami:

  • Prečo máš rád tohto influencera?
  • Chápeš, že to, čo vidíš online, nie je vždy a všetko pravda?
  • Zarába influencer, ak má viac videní, viac lajkov alebo viac kliknutí?
  • Vieš identifikovať reklamnú spoluprácu influencera?
  • Odráža životný štýl influencera skutočný život?
  • Čo myslíš, koľko času strávil influencer vytvorením tohto videa?
  • Aký je účel videa? Prečo hovorí o tejto téme?

Na sociálnych sieťach majú deti možnosť spoznať množstvo inšpiratívnych osobností, ktoré zdieľajú zaujímavé informácie zo sveta športu, zdravia, približujú ľuďom cestovanie, odlišné kultúry či rôzne zaujímavé koníčky a aktivity, ku ktorým by sa deti v bežnom živote s veľkou pravdepodobnosťou nedostali.

V záujme nás dospelých by malo byť, aby deti sledovali na internete čo najviac takýchto pozitívnych vzorov. Ale ako ich v mori sociálnych sietí nájsť?

Ako spoznať pozitívneho influencera

Dobrý influencer má silu ovplyvňovať prostredníctvom získanej dôvery svoje publikum pozitívnym spôsobom. Je hybnou silou k dobrým veciam v živote tých, ktorí ho sledujú. Môže ich inšpirovať k zdravému životnému štýlu, cvičeniu, zdravej strave, učeniu a sebarozvoju, dobročinnosti, lepším vzťahom, odvahe hovoriť o dôležitých veciach, ktoré sú v spoločnosti tabu alebo starostlivosti o svoje mentálne zdravie. Možností na pozitívne vnímanie sveta okolo seba a prístup k nemu je veľa. V každom prípade by mal byť pre dieťa inšpiráciou, ako byť v niečom lepším človekom alebo ho príjemným spôsobom zabávať. Aj smiech je liečivý a pre zdravú psychiku človeka veľmi dôležitý.

Ďalším kritériom môže byť autenticita. Čím viac je influencer prirodzený a neukazuje sa len v tom najlepšom svetle, ale delí sa aj o svoje zlyhania či zlé dni, nepoužíva neustále filtre na zakrytie svojich fyzických nedokonalostí, o to hodnotnejší vo svete dieťaťa môže byť.

Nestraťte influencerov vašich detí z dohľadu

Deti počas dospievania zažívajú veľký tlak zo strany rovesníkov a vynakladajú obrovské úsilie, ako medzi nimi zapadnúť. Tento tlak sa vplyvom influencerov na sociálnych sieťach ešte zvyšuje. Ak chcete byť stále v obraze, kto na sociálnych sieťach na vaše dieťa denne pôsobí, koho názory preberá a kto je pre neho naozaj vzorom, držte sa tohto pravidla: sledujte toho, koho sleduje na sociálnej sieti vaše dieťa. V takom prípade vám s veľkou pravdepodobnosťou nič zásadné neunikne.