Porovnávanie so životom influencerov je nezdravé

Na sociálnych sieťach prebieha nikdy nekončiaca súťaž, kto je najkrajší, najlepší, najšťastnejší. Prirodzene, väčšina tínedžerov odchádza denne z tejto hry porazená a frustrovaná a zanecháva to stopy na ich sebaobraze. Ako pomôcť dospievajúcim, aby neprichádzali o sebavedomie a vnímali svoju pravú hodnotu v tomto falošnom svete?

Sociálne siete nie sú realita

Jednou z najdôležitejších vecí, ktorú mladí potrebujú reálne pochopiť a prijať je, že život na obrazovke neodráža realitu hodnoverne. Ľudia na sociálnych sieťach upravujú svoje fotografie, videá, ukazujú dokonalé životy, ktoré také často vôbec nie sú. Najlepší priatelia, kamaráti, influenceri – všetci prekresľujú denne realitu, aby ich zovňajšok a život vyzerali dokonalo. Ak si aj neupravujú svoj výzor filtrami, zvyčajne zdieľajú len ideálne momenty zo svojho života a skrývajú tie zlé. Nedelia sa o trápenia, ktoré prežíva väčšina ľudí, lebo sa chcú odlíšiť a v tomto vidia cestu, ako zažiť úspech. To však vedie k nezdravému porovnávaniu mladých so svojím životom a k záverom, že v ich živote niečo nie je v poriadku, prípadne, že oni sami nie sú v poriadku. Sociálne siete tak dokážu sebavedomím ktoréhokoľvek tínedžera poriadne zamávať.

Ako nízke sebavedomie ovplyvňuje život?

Pokiaľ dieťa nadobudne nízke sebavedomie a nepozná svoju skutočnú hodnotu, môže v živote zápasiť s rôznymi problémami. Negatívne myslenie je zvyčajne cestou k nebezpečným myšlienkam a rizikovému správaniu. Výskumy hovoria, že v období dospievania môžu tínedžeri, ktorí sú si neistí sami sebou, začať skôr so sexuálnym životom alebo experimentovať s drogami či alkoholom. Nízke sebavedomie stojí tiež za zlým správaním vo vzťahoch. Pokiaľ sa tínedžeri cítia so sebou nespokojní, často sa správajú nepekne práve k svojim najbližším.

Ďalšie časté prejavy nízkeho sebavedomia:

  • Vyjadrujú, že sa cítia nemilovaní a nechcení.
  • Majú problém hovoriť nie pod tlakom okolia.
  • Hovoria o tom, ako ich nikto nemá rád.
  • Majú ťažkosti s nadväzovaním priateľstiev či partnerských vzťahov.
  • Majú strach zo zlyhania alebo strach z poníženia.
  • Majú nízku úroveň motivácie a záujmu o život.
  • Odmietajú komplimenty nie zo zdvorilosti, ale zo skutočnej nedôvery, že si zaslúžia kompliment.
  • Vedú negatívne reči o porovnávaní sa s ostatnými.
  • Vyhýbajú sa skúšaniu nových vecí alebo odmietajú nové výzvy či príležitosti.
  • V neskoršom živote zvyknú trpieť úzkosťou, depresiou, osamelosťou alebo závislosťou.

Nízke sebavedomie sa u ľudí prejavuje naozaj rôzne. Napríklad mnoho ľudí s nízkym sebavedomím je veľmi sebakritických, ale hoci sa niekto môže zdať navonok ako výrazne sebavedomý človek, nemusí to tak byť. Dokonca aj tí najúspešnejší ľudia, ktorí toho veľa dokázali, vrátane športovcov, biznismenov či najbohatších ľudí, priznávajú, že pravidelne bojujú s množstvom pochybností o sebe.

Tipy, ktoré pomôžu dospievajúcim so sebaúctou

Jedným z najväčších darov, ktoré môžeme deťom odovzdať, je viera, že majú prirodzenú hodnotu a zaslúžia si byť milované také, aké sú. Pokiaľ ale trávia priveľa času v online svete, môže byť ich sebavedomie denne podkopávané množstvom falošných obrazov, ktoré vidia na sociálnych sieťach alebo tiež komentármi bezohľadných ľudí. Je preto aj v našich rukách, aby sme deťom pomohli v tom, aby výzvy dospievania zvládli čo najlepšie.

Čo môžete poradiť svojim deťom, aby nepochybovali o svojej hodnote a mali zdravý pohľad na seba?

1. Zruš si sledovanie účtov, pri ktorých máš zo seba zlý pocit.

Prečo by si mal tráviť čas prezeraním fotografií a čítaním statusov človeka, ktorý ti nič nedáva a prináša ti stres? Jednoducho si ho vymaž. Ty máš pod kontrolou, čo budeš sledovať a čo nie. Zbav sa ľudí, ktorí ťa oberajú o príjemné strávené chvíle v online priestore a venuj pozornosť takým, ktorí ti prinášajú radosť. Existuje mnoho účtov, ktoré môžu byť pre teba inšpiratívne. Nájdi si influencerov, ktorí podporujú pozitívny body image a nepridávajú prehnané filtre na fotografie svojej tváre či tela, hovoria o zdravom životnom štýle, cestovaní, úspechoch, ale i zlyhaniach. Rozmanitosť je špecifikom sociálnych sietí. Stačí, ak si tu nájdeš dobré vzory.

2. Zisti, v čom si dobrý a zverejňuj obsahy, ktoré nesúvisia len so zovňajškom.

Sociálne siete nemusia byť len o dokonalom zovňajšku, ako sa väčšina statusov snaží podsúvať. Aj ty sám tu môžeš uverejňovať čokoľvek, čo môže byť pre druhých ľudí zaujímavé a obohacujúce. Zisti, v čom si dobrý, čo ťa baví a deľ sa o to na sociálnych sieťach. Nielenže sa budeš cítiť lepšie, ale možno inšpiruješ k niečomu podobnému aj svojich priateľov.

3. Buduj si pozitívne vzťahy.

Prežívaj veľa času v osobnom kontakte s priateľmi, ktorí majú na teba pozitívny vplyv. Vnímaj online komunikáciu ako doplnok vášho vzťahu, nie nosný pilier. Pri rozhovoroch zoči voči zachytíš množstvo detailov, ktoré vás povedú k intenzívnejšiemu porozumeniu a silnejšiemu priateľstvu.

4. Nauč sa zdvorilo hovoriť NIE.

Láskaví, ale neasertívni ľudia bývajú často časom svojím okolím využívaní. Trpia tým a nevedia povedať, čo je už za hranicou ich komfortu. Nauč sa povedať nie na veci, ktoré sú ti nepríjemné tak, aby si druhú stranu neurazil, ale žil svoj život v zhode s tým, ako to cítiš. Nie by si mal hovoriť aj online komunikácii priateľov v čase, kedy ti to nevyhovuje. To, že máš mobil pri sebe, neznamená, že musíš byť neustále v pohotovosti a reagovať okamžite na každú požiadavku svojich kamarátov. Mysli na seba a vedome sa staraj o svoje duševné zdravie.

5. Daj si pauzu alebo skráť si čas na sociálnych sieťach.

Nadmerné trávenie času na sociálnych sieťach ťa oberá o psychickú pohodu. Sleduj si čas, ktorý denne tráviš na sociálnych sieťach. Daj si pravidelne digitálny detox od sociálnych sietí. Napríklad každý druhý víkend.  A užívaj si tento čas v prírode a relaxom.

6. Nájdi si nové aktivity, ktoré ťa budú tešiť.

V živote je dôležité nájsť si aktivity, ktoré nás bavia. Nech je to tanec, spev, maľovanie či hranie futbalu. Je to priestor, kde môžeš získať pravidelne radosť a pocit úspechu zo svojho napredovania.

7. Športuj.

Šport podporuje zdravie, ale i psychickú pohodu a vedie k spokojnosti so sebou samým. Lepšia fyzická kondícia, obratnosť, výzor, ale i bystrejšie myslenie sú dôsledkom pravidelného športovania.

8. Mysli pozitívne.

Ak ponecháš negatívne myšlienky vo svojej mysli, ovládnu ju a po chvíli začneš cítiť smútok, zmätok, zlú náladu či úzkosť. Preto je dôležité, aby si sa naučil vedome prelaďovať svoju myseľ pozitívnym smerom hneď, ako ťa negatívne myšlienky prepadnú.

Dospievanie v digitálnej dobe je pre deti náročné. Stále sme tu ale my, rodičia, aby sme im pomohli svojimi skúsenosťami a múdrosťou prekonať prekážky, ktoré im rýchlo meniaci sa svet denne hádže pod nohy. Hoci nám virtuálny svet nie je taký blízky ako našim deťom, nemajme obavy byť radcami. Hodnoty, ktoré sú v živote najpodstatnejšie, sa nezmenili. A ak sa ich budeme držať, pri usmerňovaní detí zlyhať nemôžeme.