Môžu sociálne siete formovať sebahodnotu detí?

Zdravé vnímanie vlastnej hodnoty je pre náš život veľmi dôležité. Výskumy potvrdzujú, že sebaúcta sa vo veľkej miere formuje hlavne v detstve a podkopanú sebadôveru si deti a mladí ľudia nesú so sebou aj v dospelosti, ak im niekto nepomôže zmeniť pohľad na nich samých.

Kam až môže viesť, ak nie sme spokojní sami so sebou? Ako sebaúcte nepomáhajú sociálne siete a čo môžu pre svoje deti v tejto oblasti robiť rodičia? Na túto tému sa so školskou psychologičkou, Luciou Košťálovou, ktorá pôsobí v Dubnici nad Váhom, rozprávala Andrea Šprochová.