10 zásad pre dobré technologické rodičovstvo

Naučte svoje deti objavovať online svet bezpečne.

Zásada 1

Venujem svojmu dieťaťu pozitívnu pozornosť a lásku každý deň. Som si vedomý toho, že vzťahy s ľudskou bytosťou nenahradí žiadna aplikácia.

Zásada 2

Uvedomujem si, že som pre dieťa vzorom a dieťa moje správanie týkajúce sa technológií napodobňuje.

Zásada 3

Skôr ako dám svojmu dieťaťu do rúk technológiu (mobil, tablet, počítač…), dohodnem si s ním pravidlá používania, časový limit a možné následky porušenia týchto pravidiel.

Zásada 4

Dbám na celkový vývin osobnosti dieťaťa, uvedomujem si, že technológie sú súčasťou jeho sveta, no nie jedinou. Starám sa o to, aby malo moje dieťa dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, rozvíjalo vzťahy v kolektíve a využívalo variabilné pomôcky v učení a vzdelávaní.

Zásada 5

Pestujem od detstva správne návyky dieťaťa. Napríklad, že zo spálne a stravovania s rodinou robím nedigitálnu zónu.

Zásada 6

Uvedomujem si, že som zodpovedný za svoje dieťa a za to, čo na internete robí. Preto mám mať stabilný prehľad, čo a kde dieťa robí.

Zásada 7

Primerane veku dieťaťa vysvetlím, že internet je svet, v ktorom potrebuje moje sprevádzanie. Pri dieťati do 10 rokov sedím v jeho blízkosti, keď browsuje na internete.

Zásada 8

Dieťa sa so mnou musí poradiť, ak si sťahuje z internetu čokoľvek nové do svojho zariadenia (aplikácia, hra, hudba, atď.) alebo ak si vytvára nový prístup kdekoľvek na internet. Rodič má vedieť všetky prístupové hesla dieťaťa (aj u teenagera).

Zásada 9

Zaujímam sa o to, čo je „in“ v digitálnom svete môjho dieťaťa. Vypočujem si, čím žije, čo ho baví, spoločne sa rozprávame o tom, čo mu to dáva a diskutujem s ním o kvalitnom využití jeho času.

Zásada 10

Dávam dieťaťu alternatívy pozitívneho využitia internetu, hlavne pri učení, rozvíjaní záujmov a v technologických zručnostiach, ako je ovládanie klávesnice 10-prstovým prstokladom a pod.

Zdroj: Shutterstock