Ako využiť digitálne technológie v prospech vzdelávania a rozvoja digitálnych zručností u škôlkarov?

Digitálne zručnosti sa v materských škôlkach bežne nevyučujú, hoci deti do kontaktu s technológiami prichádzajú už aj v tomto veku.

Je preto veľmi dôležité naučiť deti ako s nimi pracovať tak, aby pomáhali učeniu a zároveň ich naučiť ako fungovať v online priestore bezpečne. O tom sa v Klube rodičov rozprávala Andrea Šprochová s Annou Symington-Maar, riaditeľkou inkluzívnej materskej škôlky Rozmanita.