Gif K.O.

Jedno video môže mať obrovskú váhu. GIF-ká sú zábavné, no nikdy nemajú slúžiť na to, aby niekoho zosmiešnili.