Párik kamošov

Svoj život nežiješ online. Ale online svet môže tvoj život ohroziť.

Veci z online sveta vedia ohroziť ľudský život. Na veľký problém stačí naozaj málo, preto buďte opatrní, ako sa správate ku kamošom aj na sociálnych sieťach.