Tučná fotka

Nové technológie v nesprávnych rukách môžu ublížiť aj tebe.

Technológie v nesprávnych rukách vedia ublížiť druhým. Nepoužívajte ich na to, aby ste niekoho ponížili, môže to mať nepríjemné následky.