Zneužitý telefón

Aj obyčajný telefón vie byť nebezpečný. Nechávajte ho mimo dohľadu, môže to mať veľmi nepríjemné dôsledky.