Čím viac času strávia na sieťach, tým sú menej šťastné

Upozornila na to dlhodobá britská štúdia.