Digitálna dohoda vo vašej rodine posilní zdravé návyky

Neprimerané množstvo času stráveného pred obrazovkami môže narúšať prípravu detí do školy a pôsobiť aj na ich psychickú pohodu či atmosféru v rodine.

Aby sa deťom darilo plniť si povinnosti v škole i doma a v rodine nevznikali hádky kvôli času strávenému na internete, pomôcť vám môže tzv. Digitálna rodinná dohoda.

Prečo je digitálna dohoda v rodine dôležitá?

Psychológovia odporúčajú rodičom, aby dbali na to, ako ich deti využívajú digitálne technológie. Zhodujú sa v tom, že úplné zákazy nie sú riešením. Deti potrebujú získavať digitálne zručnosti primeraným spôsobom. Prvoradá ale musí byť ich bezpečnosť, a preto je aj obmedzovanie internetu potrebné. Zaujímať by sa mali nielen o to, koľko času deti trávia na internete, ale aj o to, ako tento čas trávia.

V čom vám Digitálna rodinná dohoda pomôže?

 • Umožní vám prehodnotiť, ako používate v rodine technológie.
 • Podporí zodpovedné používanie technológií.
 • Podporí komunikáciu o používaní technológií v rodine.
 • Učí deti digitálnej gramotnosti.
 • Učí vytvárať rovnováhu a nastaviť si zdravé hranice.

Ako si môžete pripraviť digitálnu rodinnú dohodu a čo by mohla obsahovať?

Digitálna rodinná dohoda je písomná zmluva medzi rodičmi a dieťaťom, ako a kedy budú v rodine technológie používané. Spoločne vytvorená dohoda zabezpečí, že dieťa nebude mať pocit krivdy, že mu odopierate obľúbenú aktivitu, ale bude chápať, že aj čas pred obrazovkami nesie svoje riziká, a preto potrebuje istý manažment. Treba mať tiež na pamäti, že tieto pravidlá nedefinujete navždy a je vhodné ich s pribúdajúcou zrelosťou dieťaťa meniť. Snažte sa, aby bola dohoda čo najviac špecifická a plná vhodných príkladov. Umiestnite si ju na viditeľné miesto v domácnosti, aby ste pravidlá mali denne na pamäti a na očiach.

Pri príprave vašej digitálnej rodinnej dohody sa môžete oprieť aj o tieto otázky:

Digitálne zariadenia

 • Ktoré zariadenia môžeme používať v domácnosti a kedy?
 • Kedy môžeme používať naše osobné zariadenia?
 • Sú nejaké oblasti internetu, ktoré nemáme používať, napr. hry alebo sociálne siete?
 • Ako dlho môžeme stráviť čas online alebo na zariadení?
 • Čo urobíme, ak sa na zariadení zobrazí upozornenie? Napríklad nekliknutie na „prijať“ pred kontrolou s dospelou osobou?
 • Kedy je v poriadku sťahovať súbory, hry alebo aplikácie?

Bezpečnosť

 • Aké informácie môžeme zdieľať online? Napr. nezdieľať verejne, ak je dieťa v nejakom športovom klube alebo mená iných hráčov.
 • S kým sa budeme rozprávať, ak sa budeme cítiť nepríjemne kvôli čomukoľvek, čo sme videli, resp. počuli online alebo na zariadení?
 • Ktoré webové stránky môžeme používať?
 • Mali by sme otvárať odkazy od ľudí, ktorých nepoznáme?

Nadväzovanie kontaktov online

 • Pozná každý vekové požiadavky registrácie na sociálnych sieťach?
 • Koho môžem uverejňovať na fotografiách a videách online?
 • Viem, prečo je dôležité nemať na sociálnych sieťach verejný profil a ako ho nastaviť?
 • Aké informácie je v poriadku zdieľať o našej organizácii/skupine? Napr. meno, umiestnenie, mená členov atď.
 • Ak som súčasťou online skupiny, sú nejaké pravidlá, ktoré by som mal(a) dodržiavať?

Pozitívne správanie na internete

 • Ako môžem byť dobrým priateľom na internete?
 • Ako sa zastať pri ubližovaní niekoho na internete?
 • Čo budem robiť, ak dostanem desivé alebo šikanujúce správy?
 • Viem, kde sa online tlačidlá dajú nahlásiť a blokovať?

Ako zahrnúť digitálnu dohodu do rodinného života?

Buďte príkladom pre deti

Súčasťou digitálnej dohody sú aj pravidlá správania rodičov. Buďte pre deti vzorom v ich dodržiavaní. Dobrým príkladom môže byť stolovanie bez obrazoviek, šoférovanie bez používania mobilu, slušné vyjadrovanie pri telefonovaní, premyslené trávenie času na internete, až keď máte splnené povinnosti, po návrate domov uprednostniť rozhovor s členmi rodiny pred zapnutím televízora alebo mobil mať  odložený v taške, keď máte návštevu.

Pravidelne o online svete detí diskutujte

Buďte otvorení a povzbudzujte dieťa, aby s vami o online novinkách a svojich postrehoch na internete hovorilo čo najviac. V kľude počúvajte a zdržte sa prehnaných reakcií, keď vám povie o niečom, čo sa stalo online. Ak je ohrozené vaše dieťa alebo niekto iný tým, čo sa deje na internete, vhodne zasiahnite. Nerobte nič poza chrbát dieťaťa a o vašich krokoch mu povedzte. Zoznámte sa s hrami a aplikáciami, ktoré používa vaše dieťa. Hovorte tiež o tom, ako funguje uplatňovanie vašej digitálnej dohody, či sa vám darí s dodržiavaním jej pravidiel a či nie sú potrebné nejaké úpravy.

Používajte rodičovské (parental control) aplikácie

Rodičovskú kontrolu nastavte zodpovedne a v spolupráci s dieťaťom. Vysvetlite dieťaťu, prečo je to potrebné a vezmite do úvahy jeho potreby a želania. Kontrolujte ochranu bezpečia na aplikáciách, ktoré si chce dieťa nainštalovať. Spolu si dohodnite pravidlá a nastavte ochranu súkromia. Medzi vhodné rodičovské aplikácie patrí napríklad Google Family Link, Eset Parental Control, Qustodio alebo Kaspersky Safe Kids.

Využiť môžete aj novú službu Online ochrana Deti od Orangeu. Tá zabezpečuje, že vaše deti budú pri používaní telefónu alebo iného smart zariadenia v bezpečí pred nástrahami online sveta.

Odmeňujte pozitívne správanie

Vaša pozitívna pozornosť môže deti motivovať k dlhodobému dodržiavaniu dohody a nasledovaniu pravidiel. Odmenou môže byť napríklad slovná pochvala, extra čas pred obrazovkou, stiahnutie špecifickej hry, neskorší odchod do postele či lístky na koncert alebo športové podujatie.

Zaujímajte sa o trendy  

Udržujte si aktuálne informácie o technologických trendoch a hrozbách, aby bola vaša digitálna dohoda efektívna pri riešení nových výziev.

Následky nedodržiavania dohody

Aby mohli nastavené pravidlá efektívne fungovať je potrebné si spolu s deťmi definovať a spísať aj následky ich nedodržiavania. Porozprávajte sa s nimi otvorene o konkrétnych situáciách, aby správne porozumeli tomu, čo sa stane ak nedodržia stanovené pravidlá. Spoločným rozhovorom o možných následkoch môžete predísť porušeniu pravidiel vašej dohody.