Závislosť od internetu a závislosť na mobile: Ako ju u dieťaťa rozpoznať a predchádzať jej?

Čas pred obrazovkami deťom a mladým ubieha úplne inak ako v realite a mnohých rodičov to znepokojuje. Kedy sa nevinná zábava stáva nebezpečnou závislosťou?

Online hry, zábavné četovanie s priateľmi či sledovanie youtubových videí patria u detí k najobľúbenejším aktivitám. Čas pred obrazovkami im ale ubieha úplne inak ako v realite a mnohých rodičov to znepokojuje. Kedy sa nevinná zábava stáva nebezpečnou závislosťou?

Možno aj vy patríte medzi rodičov, ktorí  v dobrej viere darovali svojmu dieťaťu mobil či X-box a teraz máte obavy, lebo sa nevie odtrhnúť od obrazovky. Videohry po škole namiesto učenia, četovanie namiesto stretnutí s kamarátmi, mobil v ruke po zobudení, ba dokonca počas jedenia. Môže ísť o závislosť na internete?

Množstvo času, ktoré deti trávia pred obrazovkami, môže vytvárať dojem, že deti sú nezdravo pohltené digitálnymi technológiami. Odborníci ale upozorňujú, že čas nemôže byť jediným meradlom závislosti dieťaťa na online aktivitách. Mnohé z vecí, ktoré dnes deti na internete robia, sú veku primerané, akurát ich možno kedysi robili offline. Napríklad počúvajú hudbu, pozerajú filmy, četujú s priateľmi, hrajú hry, nakupujú alebo si robia domáce úlohy. Komunikácia cez sociálne siete dnes patrí pre tínedžerov k dôležitým prostriedkom spojenia so svetom. Správa Common Sense Media to zhodnotila ako „nový a primeraný spôsob udržiavania vzťahov“.

Závislosť od internetu a extrémne správanie

Niekedy ale predsa len môže používanie digitálnych technológií prekročiť zdravú mieru. Alarmujúce by pre rodičov malo byť napríklad to, ak dospievajúci vytesnia zo svojho života priateľov, nedodržiavajú hygienu alebo zlyhávajú v škole.

Ak hovoríme o závislosti na mobile, počítači či závislosti na internete, ide v odborných kruhoch o kontroverznú tému. Odborníci sa už roky dohadujú na tom, či takéto závislosti zaradiť medzi oficiálne diagnózy. Väčšina je ale presvedčená, že tam nepatria. Myslia si, že závislí môžeme byť len na aktivitách, ktoré robíme online, ako je napríklad hranie počítačových hier či sledovanie sociálnych sietí alebo porna, teda nie na internete či samotných digitálnych technológiách. Aj preto takéto závislosti zatiaľ do zoznamu diagnóz nepribudli a závislosť od internetu aktuálne referuje len na extrémne správanie.

Prieskumy dlhodobo ukazujú, že detí a dospievajúcich, ktorí majú príznaky plnej závislosti, nie je veľa. Tieto problémy má približne 3% ľudí. Nadmerné užívanie internetu, teda stredná závislosť, je už bežnejšia (cca 13%) a treba byť ostražití, pretože táto úroveň správania nemá od závislosti ďaleko.

Príznaky závislosti od internetu u dieťaťa

 • je neustále prilepené k obrazovke,
 • má podráždené až agresívne správanie, ak mu chcete odobrať digitálne zariadenie,
 • nemá záujem o iné aktivity,
 • klame v súvislosti s užívaním internetu,
 • nemá priateľov,
 • zlyháva v škole,
 • motiváciou trávenia času na internete je zmena nálady alebo únik od reality,
 • je priveľmi zaujaté a nepočúva okolie, keď používa zariadenie,
 • vynecháva jedlo či odďaľuje chodenie na toaletu,
 • hovorí o online aktivitách, aj keď nepoužíva technológie,
 • zhoršujú sa jeho vzťahy a pracovný výkon.

Aby sme mohli hovoriť o patologickom správaní dieťaťa, musí mať minimálne päť príznakov súčasne a musia trvať aspoň 12 mesiacov.

Kto je najviac ohrozený závislosťou?

Niektoré deti majú väčšiu predispozíciu stať sa reálne závislými na internete, resp. obsahoch, ktoré vďaka nemu môžu sledovať. Tieto tendencie spozorovali odborníci napríklad u detí s ADHD alebo autizmom. Podľa výskumu trpí viac ako polovica detí s ADHD takouto závislosťou.

Ďalšou ohrozenou skupinou sú aj deti z problémových rodín. Psychiater Huu Kim Le, ktorý sa venuje neurozávislosti detí a mladých ľudí, hovorí, že  na pochopenie vzťahu medzi technologickou závislosťou a mladými ľuďmi je potrebné brať do úvahy aj rodinnú dynamiku, dianie doma, spoločenský život a život v škole. Ľudia, ktorí nemajú bezpečný rodinný život, s väčšou pravdepodobnosťou unikajú do online sveta, kde sa cítia bezpečne.

Možné nebezpečenstvá, ak dieťa trávi priveľa času online

 • Nárast hmotnosti a riziko obezity.
 • Bolesti krku a chrbtice.
 • Problémy so spánkom.
 • Zvýšená pravdepodobnosť rozvinutia depresie, úzkosti a problémov s pozornosťou.

Koľko času by mali deti tráviť online?

Americká akadémia pediatrov a WHO odporúčajú rodičom, aby obmedzili deťom zábavu s médiami. Vystavovanie obrazovkám nepovažujú za vhodné u detí do 2 rokov, s výnimkou videohovorov. U starších detí vo veku 2 – 5 rokov považujú za dostatočnú hodinu denne. Asociácia britských pediatrov sa pozerá na čas pred obrazovkami o niečo benevolentnejšie, lebo vraj stále chýba dostatok dôkazov o ich škodlivosti, a preto nepokladá digitálne technológie za tak toxické. Hlavne pri starších deťoch v školskom veku odborníci striktne netrvajú na limitovaní času, ale odporúčajú sledovať, či dieťa žije vyvážene v online a offline svete, aké obsahy sleduje a či si zdravo buduje vzťahy. To je podľa nich rozhodujúce. Vyvinuli štyri kľúčové otázky pre rodiny, ktoré môžu použiť ako sprievodcu pri prehodnocovaní času stráveného pred obrazovkou:

 1. Máte pod kontrolou, ako dieťa používa tablet či mobil?
 2. Zasahuje sledovanie obrazovky do toho, čo chce vaša rodina robiť?
 3. Narúša používanie mobilu, tabletu alebo iného zariadenia spánok dieťaťa?
 4. Máte pod kontrolou stravovanie dieťaťa, keď je zaujaté obrazovkou?

Ak ste s odpoveďami na tieto otázky spokojní, pravdepodobne si počínate najlepšie ako viete. Pokiaľ vaše odpovede nie sú uspokojivé, nastavte si spoločne jasné pravidlá.

Ako si nastaviť pravidlá a nezakázať pritom technológie?

 • Limitujte čas používania.

Vymedzte si čas, ktorý deti môžu tráviť pred obrazovkami. Neustály prístup k mobilu či tabletu môže byť hlavne pre malé deti predškolského veku a na prvom stupni ZŠ škodlivý. Zbavte sa používania televízora ako pozadia, ktorý neustále vyčerpáva detskú pozornosť. Zvážte aj občasný digitálny detox pre celú rodinu, kedy si doprajete viac prírody, pohybu, spoločných chvíľ a žiadne obrazovky, napr. počas jedného víkendu v mesiaci. Môže to byť prospešné pre vaše duševné i fyzické zdravie a aj vzťahy v rodine.

 • Definujte si miesta a príležitosti, kedy dieťa môže technológie používať.
  Nie je vhodné, aby deti trávili čas kedykoľvek a kdekoľvek s digitálnymi technológiami. Dohodnite sa, že to môže byť napríklad obmedzený čas po škole alebo škôlke. Vyhnite sa používaniu obrazoviek napríklad počas jedenia, rodinných zábavných večerov či pred spaním v posteli.
 • Inštalujte aplikácie s vekovo vhodným obsahom pre dieťa.
  Dôležité je aj to, čo deti online robia. Nájdite si čas, aby ste kontrolovali aplikácie, ktoré deti používajú a či im neponúkajú nevhodný obsah. Obzvlášť deťom mladším ako 12 rokov nedovoľte používať sociálne siete ako TikTok či Instagram. Množstvo nedostatočne kontrolovaného vkladaného obsahu, ktorý tam môžu vidieť, môže mať na ich duševné zdravie negatívny dopad. Môžu sa tam stretnúť s rôznymi nebezpečnými výzvami, sexuálnym obsahom alebo násilím. Podľa detskej psychologičky Márie Tóthovej Šimčákovej môže vystavovanie takémuto obsahu u detí spôsobiť napríklad pokles empatie či väčšiu toleranciu voči nevhodnému správaniu.
 • Využite rodičovské aplikácie na kontrolu dieťaťa.

Dnes sú v ponuke viaceré možnosti, ktoré vám pomôžu sledovať správanie dieťaťa online a predchádzať tak prezeraniu nevhodného obsahu alebo tráveniu neprimeraného času na internete. Môžete si tu nastaviť časti dňa, kedy dieťa môže byť pripojené online a tiež to, ako dlho môže byť na mobile či tablete. Užitočnou pomôckou je to hlavne pri menších deťoch do 10 rokov, ktoré sa so svetom internetu len oboznamujú a dostávajú do rúk svoj prvý mobil alebo tablet.

Prečítajte si viac o dobrých zásadách technologického rodičovstva.