Obrazovka výchovu nenahradí

Technológie do našich životov prenikajú čoraz viac. A nevyhýbajú sa ani deťom. Mnohí rodičia výchovu často ponechávajú na tablety, počítače či televízory a možno si ani neuvedomujú, že ich dieťa zostáva pri obrazovke aj niekoľko hodín denne. Čo to môže spôsobiť a ako si nastaviť zdravé pravidlá?

Odborníci už roky upozorňujú na to, aby sme si od narodenia detí začali formovať v rodinách zdravé návyky aj v oblasti používania technológií. Rodičia by si mali dávať pozor na to, aby nenechávali malé deti sedieť osamote pred obrazovkami celé hodiny. Uvedomiť si, že technológie nie sú hračky a nesú so sebou aj isté riziká. A ak ich nebudeme používať zodpovedne, ohrozujú nielen zdravie našich detí, ale aj zdravé fungovanie rodín. Priveľa času pred obrazovkami môže mať negatívny dopad na vývin dieťaťa. Z tohto dôvodu je potrebné kontrolovať čas dieťaťa strávený pred obrazovkou. A čo presne znamená čas pred obrazovkou? Zjednodušene povedané, je to akýkoľvek čas, ktorý strávime pri obrazovke. Konkrétnejšie to zahŕňa používanie telefónov, tabletov, počítačov, televízorov a videohier. Dieťa prežíva čas pred obrazovkou napríklad vtedy, keď pozerá televíziu alebo iný videoobsah, surfuje na internete, hrá videohry alebo používa sociálne médiá či iné aplikácie. Ak má dieťa k obrazovke nekontrolovaný a slobodný prístup  kedykoľvek počas dňa, ba dokonca niekedy aj v noci, môže mu to vo výraznej miere ovplyvňovať život a spôsobiť aj množstvo problémov.

Problémy spojené  s nadmerným používaním obrazoviek

1. Detská obezita

Priveľa času stráveného pred obrazovkami môže spôsobovať detskú obezitu. Výskum nórskej univerzity v Adger ukázal, že deti, ktoré pozerajú počas jedla televízor, majú vo zvýšenej miere tendenciu trpieť nadváhou alebo obezitou. Výskumníci, ktorí pozorovali 7915 detí vo veku 10 – 12 rokov z ôsmich európskych krajín dospeli k záveru, že dokonca aj deti, ktoré jedli menej jedál za deň, no pozerali pri tom do obrazoviek, mali vyššiu pravdepodobnosť, že budú trpieť nadváhou alebo obezitou.

Medzinárodná pracovná skupina v Londýne publikovala štúdiu, v ktorej dokázali, že deti, ktoré pri jedle sedia pred obrazovkou, majú kvôli častej reklame na rôzne nezdravé jedlá a nápoje tiež zvýšené riziko nadváhy. Štúdia bola robená na deťoch v USA, Austrálii a ôsmich európskych krajinách.

2. Problémy so spánkom

Spánok je ďalšou oblasťou, ktorú môže používanie technológií ovplyvniť, a to najmä vtedy, ak sa dieťa obrazovke venuje tesne pred spaním. Môže to byť spôsobené modrým svetlom vyžarovaným zo zariadení alebo ho môže ovplyvniť nevhodný obsah. Touto otázkou sa zaoberal aj americký magazín Pediatrics, ktorý zverejnil štúdiu podloženú výskumom Univerzity v Colorade. Podľa nej sú deti, ktorých mozog a oči sa stále vyvíjajú, na svetlo akejkoľvek obrazovky citlivejšie a zraniteľnejšie v porovnaní s dospelými a má to na ne viacero negatívnych dopadov. „Väčšina štúdií potvrdzuje, že deti a dospievajúci, ktorí sú vystavení dlhšiemu času pri elektronických zariadeniach, sú náchylnejšie aj na poruchy spánku,“ hovorí Monique LeBourgeois, jedna z autoriek štúdie. Z viac ako 50 štúdií po celom svete, skúmajúcich deti vo veku 5 – 17 rokov, jasne vyplynulo, že až 90 percent z nich reagovalo na zvýšené sledovanie digitálnych zariadení neskorším zaspávaním, kratším a menej kvalitným spánkom. Svoju úlohu tu pritom zohrávajú biologické a neurologické faktory ako aj samotné okolité prostredie. Pretože detské oči ešte nie sú plne vyvinuté, deti sú v porovnaní s dospelými senzitívnejšie na dopad svetla v súvislosti s vnútornými  telesnými hodinami. „Svetlo je prvoradým časomeračom nášho mozgu,“ vysvetľuje ďalej LeBourgeois. Keď sa svetlo dotýka sietnice oka vo večerných hodinách, potláča spánok podporujúci hormón melatonín, čím odďaľuje prirodzené zaspávanie a narúša nastavené  biologické hodiny. Šošovky detí sú transparentnejšie ako šošovky dospelých, takže ich žiarenie zasahuje ešte bolestnejšie.

3. Zhoršené výsledky v škole

Viaceré  štúdie naznačujú, že používanie obrazoviek môže mať vplyv na výkon vášho dieťaťa v škole. Výskum z  januára roku 2023 ukazuje, že deti vystavené obrazovkám v priemere dve hodiny denne, dosahovali vo veku 9 rokov horšie výsledky v oblasti pozornosti a výkonných funkcií. Podľa štúdie JAMA Pediatrics z roku 2019, čím viac programov deti v televízii pozerajú a čím viac videohier hrajú, tým viac sa môže zhoršiť ich výkon v škole. Zatiaľ, čo štúdia zistila, že táto súvislosť bola obzvlášť výrazná medzi dospievajúcimi, článok publikovaný v časopise PLOS One naznačuje, že negatívnym spôsobom sú ovplyvňované aj mladšie deti. Keď deti vo veku 5 rokov prežívali viac ako dve hodiny času pred obrazovkou, vyskytli sa u nich vo výraznej miere problémy s pozornosťou v škole. Ako negatívna skutočnosť sa ukazuje aj pasívne sledovanie televízie, ktorá je vo viacerých domácnostiach zapnutá ako podmaz.

4. Zvýšené riziko agresie i depresie

Kanadská univerzita v Calgary robila pod vedením doktora Sheri Madigana výskum, v ktorom skúmali, ako vplýva čas strávený pri počítači alebo pri televíznej obrazovke na správanie detí. Do tohto výskumu spracovali 87 štúdií, v ktorých pozorovali vývoj 160 000 detí. Z ich výsledkov vyplýva, že takéto trávenie voľného času nie je pre deti úplne najvhodnejšie. Môže to totiž poznačiť ich vývoj a zmeniť ich povahové črty. Vedcom sa podarilo zistiť, že sa u nich môžu prejaviť viaceré komplikácie. V prvom rade je to porucha sústredenia, keďže môžu byť kvôli obrazovkám neustále roztržité.  Vedci tiež zistili, že určité skupiny detí sa začali správať agresívnejšie. Okrem toho mali väčší sklon k prepuknutiu psychických problémov. Objavovala sa u nich depresia alebo úzkosť. Na mnoho vecí reagovali podráždene a zhoršila sa aj komunikácia s nimi. Odborníci síce upozorňujú na to, že riziko zhoršenia správania nie je veľké, podľa ich výsledkov sa prejavilo u približne jedného percenta detí. Napriek tomu by rodičia mali brať do úvahy toto nebezpečenstvo, aby neprerástlo do chronického problému, ktorý sa neskôr bude ťažšie riešiť. Rodičia si tiež musia uvedomiť, že deti sú prostredníctvom obrazoviek ovplyvnené tým, čo vidia, vrátane násilia, sexu alebo užívania návykových látok. Keď sa neustále na to pozerajú, môže ich to zaujať a môže sa tak zvýšiť pravdepodobnosť, že deti budú chcieť niečo z toho skúsiť.

5. Oneskorenie vývinu detskej reči

Aj oneskorenie vývinu detskej reči vedci spozorovali u detí, ktoré trávia priveľa času pred obrazovkami. Deti sa neučia komunikovať pozeraním do obrazovky. Štúdie hovoria, že deti, ktoré prichádzajú k interaktivite so skutočnými živými ľuďmi sa učia prirodzene komunikovať. Ak nahradíme obrazovky za skutočný svet, deti budú mať stále slabšie komunikačné schopnosti.

6. Znižovanie kreativity

Elektronická hra môže vytlačiť úplne kreatívnu hruV nedávnej štúdii vedci analyzovali detské aktivity počas dňa a zistili spojenie medzi časom stráveným pred nejakou obrazovkou a zanedbávaním hry. Za každú jednu hodinu, ktorú dieťa venuje sledovaniu televízie počas týždňa sa o 10 percent znížia jeho kreatívne aktivity.

7. Obrazovky vytláčajú iné aktivity

Nevytláčajú len komunikáciu s inými, spoločné hry, spánok a cvičenie. Majú vplyv aj na to, že dieťa má menej času na  čítanie, kreslenie, konštrukčné hry, pobyt vonku, šport a všetky ostatné veci, ktoré môže robiť.

Koľko času môže dieťa stráviť pred obrazovkou?

Aby sa v rodine s deťmi rozumne používali obrazovky, je potrebné dodržiavať určité pravidlá, ktoré sa ukázali ako rozumné. American Academy of Pediatrics (AAP) ponúka návod na ideálne využívanie času pred obrazovkou pre rôzne vekové skupiny detí.

Vek do 2 rokov

Pre deti mladšie ako 2 roky AAP odporúča veľmi obmedzený čas pri obrazovke, s výnimkou videohovorov. Keď deti dosiahnu 18 až 24 mesiacov, rodičia môžu začať premýšľať o obrazovkách. Odporúča sa, aby na deti vo veku 18 až 24 mesiacov nechali rodičia pôsobiť obrazovky len vtedy, keď je pri nich dospelá osoba, ktorá ich sleduje a rozpráva sa s nimi o tom, čo pozerajú. Deťom v tomto veku sa elektronické prístroje neodporúča využívať samostatne.

Vek od 2 do 5 rokov

Keď dieťa dosiahne vek 2 rokov, odporúča sa obmedziť čas strávený pred obrazovkou na jednu hodinu denne. Dospelí by mali ale stále sledovať program so svojím dieťaťom a vyberať také programy, ktoré sú interaktívne, nenásilné, vzdelávacie a prosociálne, uvádza AAP.

Vek od 5 do 8 rokov

Vo veku 5 až 8 rokov je dôležité, aby rodičia prípadne učitelia či vychovávatelia naďalej monitorovali používanie obrazoviek, a to najmä preto,  aby sa ubezpečili, že ich využívanie neovplyvňuje iné kľúčové aktivity dieťaťa, ako je napríklad spánok a cvičenie. Rodičia by všetko mali pravidelne kontrolovať a uisťovať sa, že je dieťa pri obrazovke v bezpečí.

V tomto a vyššom veku už neexistuje stanovené odporúčanie, ako dlho by malo byť dieťa denne pred obrazovkou. Jacob Holzman, klinický detský a adolescentný psychológ z Detskej nemocnice v Colorade vysvetľuje, že je to preto, že mnohé profesionálne asociácie, vrátane AAP a AACAP, stanovili, že je na zodpovednosti rodiny a dospelých, aby určili, čo je pre ich deti správne, keď už prekročia predškolský vek.

Vek 9+

V tomto období AAP odporúča, aby rodičia hovorili so svojimi deťmi o tom, ako používajú médiá, čo pozerajú a čo sa pri ich používaní učia. Komunikácia je teda veľmi dôležitá. Rodičia s deťmi by sa mali rozprávať o pozitívnych i negatívach technológií.

Ako čo najlepšie organizovať čas dieťaťa strávený pred obrazovkou?

Technológie sa za posledné roky intenzívne dostali do rodín a svoj spoločný čas dnes mnohé rodiny delia medzi seba a obrazovky televízorov, mobilov či tabletov. A nebolo by na tom nič zlé, pokiaľ by si technológie nebrali z tohto času výrazne viac. Vyzerá to potom tak, že hoci sme v jednej domácnosti, každý z nás je izolovaný vo svojom svete. Jeden trávi čas sledovaním rozprávky v televízii, iný čítaním e-mailov s mobilom v ruke a ďalší hraním hier na X-boxe. Sme spolu, no zároveň nie sme, a tak potrebné interakcie medzi členmi rodiny sa obmedzujú na minimum. Ak  chcete mať technológie pod kontrolou, najlepšie je v rámci rodiny hovoriť o pozitívach a negatívach, o reálnych veciach, ktoré s technológiami súvisia. Jedným zo spôsobov, ako to urobiť čo  najjednoduchšie, je vytvoriť rodinný mediálny plán, ktorý môžete nastaviť prostredníctvom šablóny, ktorú poskytuje napríklad AAP . Môžete si tak vybrať priority, ktoré sú pre vašu rodinu najdôležitejšie. Plán vám pomôže udržiavať aktivity v rovnováhe tak, aby ste mali vyvážené množstvo hodín na jednotlivé činnosti (šport, reálnu komunikáciu, skutky láskavosti, prechádzky, čítanie, vzdelávanie, technológie a podobne). Na spoločnom plánovaní je užitočné aj to, že všetci členovia rodiny sú zapojení nielen do samotného plánovania, ale aj do dodržiavania stanovených cieľov a predsavzatí.

Stanovte si tiež základné rodinné pravidlá

Rodina by mala mať stanovené základné rodinné pravidlá, ktoré by mali všetci členovia dodržiavať. Ideálne je, ak si pravidlá napíšete a dáte doma na viditeľné miesto. Môžu to byť napríklad tieto:

  • Všetci členovia rodiny by mali mať počas jedla obrazovky vypnuté a hodinu pred spaním by všetci mali dať zariadenia napríklad do obývačky, aby boli mimo priestorov, kde sa spí.
  • Čas na hranie, čas strávený s rodinou a čas na domáce úlohy by mali byť absolvovaný bez zariadení.  Ak je zariadenie potrebné na prípravu domácej úlohy, malo by sa používať iba na jej vypracovanie.
  • Rodičia by mali byť pre deti príkladom pri používaní zariadení. Nikdy by ich nemali používať počas šoférovania, počas rodinných osláv, stretnutí s príbuznými a podobne. Deti vždy venujú väčšiu pozornosť tomu, čo rodičia robia, ako tomu, čo hovoria.
  • Mnoho rodín sa už nastavilo aj na úplnú očistu od technológií, tzv. digitálny detox. Ten môže mať rôzne podoby, a to od nepoužívania sociálnych médií počas víkendových dní až po úplné vzdanie sa obrazoviek na týždeň či mesiac.  Ideálny priestor na detox ponúkajú prázdniny.
  • Naplánujte si aktivity, ktoré nie sú pred obrazovkou a zvážte, či nechcete aktivity obohatiť o nové prvky, ktoré by deti zaujali. Napríklad nový šport, turistika, výlety, cestovanie, bicyklovanie a podobne.
  • Pozerajte sa spolu so svojím dieťaťom na program a rozprávajte sa s ním o tom, čo pozerá. Vyberte si kvalitný, interaktívny, vzdelávací obsah.
  • Definujte si tiež, ako budete dieťa kontrolovať, ak dostane vlastný smartfón. Deti by napríklad mali tolerovať rodičov na sociálnych sieťach, aby ich mohli usmerňovať v začiatkoch ich používania.
  • Upozornite deti, aby nezdieľali osobné údaje, dali si pozor komunikáciu s cudzími ľuďmi online alebo sťahovanie hier z overených stránok.

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že technológie majú viac negatív ako pozitív, nie je to úplne tak. Rozhodujúce je, ako ich naučíte vaše deti používať, ako im vysvetlíte, že je potrebné kontrolovať čas pri ich využívaní. Deti by mali poznať všetky prednosti a tiež nástrahy súvisiace so svetom internetu. Keď naučíte deti obrazovky využívať múdro, stanú sa pre ne veľkým pomocníkom, vzdelávacím či komunikačným nástrojom a tiež zábavou. A mali by ste vedieť, že aj v spojení s deťmi sú technológie nenahraditeľným pomocníkom pre vás, rodičov. Dokážete vďaka nim chrániť svoje deti, eliminovať riziká a nevhodný obsah, vedieť to, kde sa práve nachádzajú. Nemusíme len kritizovať elektronické zariadenia, pretože sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov, ale musíme učiť deti, ako ich správne používať, ako robiť správne rozhodnutia pre svoju budúcnosť, aby veci, ktoré majú, boli vždy pre ich život prospešné.