Program Beznastrah.online ocenený prestížnou cenou Via Bona Slovakia

Už 22 rokov oceňuje Nadácia Pontis prostredníctvom ocenenia Via Bona Slovakia firmy za ich zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Zameriava sa na výnimočné a inovatívne projekty, ktoré firmy realizujú nad rámec zákona a ktoré sú vhodným príkladom a inšpiráciou pre ostatných.

Okrem kategórií Dobrý partner komunity či Výnimočný zamestnávateľ, ktorá sa zameriava na podporu diverzity a inklúzie na pracovisku, sa firmy môžu nominovať aj do kategórií ako Férový hráč na trhu, Spoločensky inovatívna firma alebo Zelená firma. Rovnako sa môžu uchádzať aj o ocenenie v dvoch hlavných kategóriách Zodpovedná malá/stredná firma a Zodpovedná veľká firma.

O prestížne ocenenie Via Bona Slovakia 2022 sa uchádzalo 60 malých, stredných aj veľkých firiem, čo predstavuje doposiaľ najviac nominovaných od roku 2016. Prijatých bolo celkom 66 nominácií v siedmich kategóriách. Nezávislé hodnotiace komisie, zložené z odborníkov a odborníčok z firemného, neziskového i verejného sektora, posunuli do finále celkom 20 nominácií. V druhom kole spomedzi týchto 20 finalistov vybrali víťazov jednotlivých kategórií, ktorým odovzdali ocenenie na slávnostnom galavečeri vo štvrtok, 11. mája.

Fotografia zdroj: Nadácia Pontis

Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia 2022

  • Dobrý partner komunity – BILLA
  • Férový hráč na trhu – Orange Slovensko
  • Spoločensky inovatívna firma – New School Communication
  • Výnimočný zamestnávateľ – Curaprox Slovakia
  • Zelená firma – OLO
  • Zodpovedná veľká firma – Whirpool Slovakia
  • Zodpovedná malá/stredná firma – Herba Drug

Už od roku 2006 sa ako zodpovedný operátor v rámci CSR stratégie v Orange Slovensko venujeme podpore bezpečného a zodpovedného používania komunikačných technológií. V spolupráci s mnohými odborníkmi poskytujeme informačno-vzdelávací obsah, ktorý pomáha rodičom, pedagógom, deťom i mladým ľuďom. S úprimnou vďakou a pokorou prijímame fakt, že vďaka našim aktivitám v rámci osvetovo-vzdelávacieho programu Beznastrah.online, sme sa stali víťazom prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia 2022 v kategórii Férový hráč na trhu.

Náš program www.beznastrah.online neposkytuje len pragmatické informácie a dáta, nezaoberá sa len otázkami technickej bezpečnosti, ale je rozšírený o tzv. psychologický rozmer. Ako prvá telekomunikačná spoločnosť sme začali hovoriť nielen o bezpečnostných nastaveniach, ale začali sme tiež pomenovávať riziká a rizikové správanie na internete, a prinášať odporúčania, ako ich eliminovať. Ak sa internet a technológie využívajú správne, vedia mať dokonca pozitívny vplyv na nás aj naše deti, na vzdelávanie a rozvoj.

„Veľmi nás teší, že sme s projektom www.beznastrah.online získali ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Férový hráč na trhu. Ocenenie vnímame ako známku toho, že to čo robíme, robíme správne a najmä, že sa nám prostredníctvom tohto programu darí systematicky zmierňovať digitálnu priepasť medzi rodičmi a deťmi a taktiež pomáhať v procese vzdelávania v téme bezpečnosti na internete. Aj touto cestou by som chcela vyjadriť úprimnú vďaku všetkým, ktorí sa na tomto výnimočnom projekte za celú dobu jeho existencie podieľali,“ povedala Andrea Ungvölgyi, CSR expertka, Orange Slovensko

Zástupcovia spoločnosti Orange Slovensko s ocenením Via Bona Slovakia 2022

Fotografia zdroj: Nadácia Pontis

Ako poskytovateľ siete, služieb a zariadení cítime zodpovednosť voči naši zákazníkom a blízkym, chceme ich chrániť pred negatívnymi dopadmi používania digitálnych médií a zároveň vzdelávať v tom, ako používať technológie bezpečne a zodpovedne. Zmierňovať digitálnu priepasť, spájať ľudí prostredníctvom najlepších digitálnych služieb, viesť k ich zodpovednému a bezpečnému využívaniu, a v neposlednom rade tak prispievať k udržateľnému rozvoju zostáva našou ambíciou aj naďalej.