Ako chrániť deti pred sexuálnymi predátormi?

Spoznajte rizikové faktory a zistite, na čo si dať pozor.

Ak ste počuli o českom dokumente V sieti, o existencii online predátorov už zrejme viete. Väčšina rodičov ale netuší, ako takýto kontakt prebieha, aké sú rizikové faktory a najmä – ako pred nimi svoje deti chrániť.

Predstavy o sexuálnych predátoroch na internete môžu byť pomerne skreslené. Zo staršieho výskumu  (Crimes Against Children Research Center, 2004) vyplýva, že len 5 % sexuálnych predátorov klame o svojom veku. Deti a tínedžeri poznajú nielen ich vek, ale často vedia aj o ich sexuálnom úmysle. „Predátori sa so svojimi obeťami nezriedka aj stretnú osobne, dokonca viac než jedenkrát,“ upozorňuje PhDr. Marek Madro, programový riaditeľ internetovej psychologickej poradne pre mladých IPčko.sk.

K nadväzovaniu známostí vedie deti a tínedžerov prirodzená zvedavosť, ale často aj pocit prijatia, deklarovaný obdiv a záujem zo strany sexuálneho predátora. Kontakt býva spočiatku dobrovoľný, no neskôr prechádza do vydierania a manupulácie.  Sú niektoré deti ohrozené viac?

Čo môžu robiť rodičia preventívne, ale aj vtedy, keď je už dieťa vydierané sexuálnym predátorom? Dozviete sa v podcaste psychologickej poradne IPčko.sk.

Zdroj: Orange