Počet sexuálnych predátorov online stále rastie. Čo všetko o nich vieme?

Sexualita je téma, o ktorú deti prejavia záujem omnoho skôr, ako si myslia rodičia. Hovoria o nej so spolužiakmi cez prestávku alebo si tajne vyhľadajú prvé informácie, obrázky či videá na internete. Online priestor ale otvoril dvere aj jednému nebezpečnému fenoménu – sexuálnym predátorom. Téma sexuality zrazu dokáže cez internet ľahko spojiť neznámych dospelých s deťmi, ktorí by sa v reálnom svete nikdy nestretli. Kto sú sexuálni predátori a ktoré deti sú v ohrození?

Možno ste už aj vy vystríhali vaše deti, aby sa nebavili na ulici s cudzími ľuďmi. Na online priestor, kde deti trávia hodiny denne, však mnohí rodičia zabúdajú. Pritom práve internet sa stal dokonalým miestom, kde online predátori dokážu rýchlo a ľahko zmanipulovať dôverčivé deti a sexuálne ich zneužiť. Štatistky ukazujú, že deti sa cudzincov neboja. Až 40 percent detí 4. až 8. ročníka komunikuje s cudzincami online. Podľa celoeurópskeho prieskumu je konkrétne na Slovensku 34 % detí, ktoré boli s neznámymi ľuďmi v kontakte na internete.

Zdroj: https://stopabusecampaign.org/2021/09/17/protecting-children-from-online-predators/

Čo deti priťahuje na cudzincoch na internete?

Spoznávanie nových ľudí je veľmi zdravou a prirodzenou súčasťou života a prináša deťom viacero benefitov – nových priateľov, emocionálnu podporu, nové informácie či zlepšovanie komunikácie v cudzom jazyku. Pokiaľ by im touto cestou prichádzali do života len láskaví a nezištní ľudia, bolo by to ideálne. Bohužiaľ, na internete na nich číhajú aj sexuálni agresori, ktorí majú jediný cieľ – uspokojiť svoje sexuálne potreby.

V ľahkosti nadväzovania kontaktu s deťmi im nahráva fakt, že dospievanie je zložité obdobie, kedy sa deti odpútavajú od rodičov, ale stále majú mnoho nezodpovedaných otázok o svete a o vzťahoch v ňom. Intimita je jednou z tém, ktoré majú záujem riešiť, ale necítia, že rodičia sú pre nich v tomto veku ideálnymi partnermi na diskusiu. „Mám skúsenosť, že ak je s deťmi a mladými ochotný niekto hovoriť o témach, o ktorých sa doma nehovorí, tak skôr vstúpia do rozhovoru s cudzími ľuďmi online, a to napriek tomu, že si uvedomujú, že to môže byť pre nich svojím spôsobom ohrozujúce,“ hovorí psychológ Marek Madro v podcaste hmm.

Príťažlivé je pre nich to, že niekto má o nich výrazný záujem, chce sa s nimi rozprávať, tráviť s nimi čas a nehodnotí ich. Majú pri nich pocit dokonalého prijatia. V komunikácii s predátorom zaznieva veľa slov ocenenia a podpory. To zohráva veľkú rolu v období dospievania, najmä pre dievčatá. Počuť, že sú krásne, inteligentné a vyspelé na svoj vek, poblázni hlavu väčšine z nich, ak to nepočúvajú od svojich otcov, strýkov či bratov.

Ako predátori oslovujú deti?

Problémom už nie sú len sociálne siete a četovacie miestnosti. Sexuálni agresori migrujú v online priestore všade, kde môžu naraziť na naivné deti. Súkromné četové správy a online hry sú obľúbeným miestom, kde majú rodičia vstup obmedzený a agresori majú dostatočný priestor rozvíjať s dieťaťom nerušene vzťah.

Takýto kontakt môže začať pod rúškom náhodného nezištného priateľstva na sociálnej sieti a postupného budovania dôvery a emocionálneho puta. Sexuálny predátor si vo svojom profile zmení vek, použije falošné meno, profilovú fotografiu a predstiera, že je rovesník alebo o pár rokov starší tínedžer. Je s dieťaťom v pravidelnom kontakte a postupne otupuje jeho ostražitosť. Občas mu kúpi v online hre nejaký benefit alebo pomôže s domácou úlohou. A pocit priateľstva a zaviazanosti rastie.

„Dieťa do takéhoto vzťahu na internete vstupuje s tou najčistejšou predstavou, že zažije niečo pekné, že je to človek, ktorý mu venuje pozornosť, má o neho záujem, ale na strane dospelého človeka je len cielená manipulácia, ktorej cieľom je sexuálne zneužívanie a vydieranie,“ opisuje psychologička Zuzana Juráneková z online poradne IPčko. Takýto online kontakt s cieľom budovania dôvery nazývame grooming a môže trvať týždeň alebo mesiace, kým reálne dôjde k nejakej forme zneužitia dieťaťa. Ukazuje sa ale, že manipulácia môže mať aj omnoho rýchlejší spád. Český dokument V Síti z roku 2019, ktorý bol náročným psychosociálnym experimentom zameraným na správanie sexuálnych predátorov, ukázal, že mnohí predátori neinvestujú toľko času do svojho objektu záujmu. Dieťa dokážu na online čete presvedčiť, vydierať a zmanipulovať na čokoľvek doslova za pár minút. Zo skúseností vedia, že vo videočete naberajú veci rýchlejší spád, a tak sa z písomnej komunikácie čo najrýchlejšie prepínajú na videočet.

Scenár, ako prebieha kontakt medzi agresorom a dieťaťom, môže byť aj prekvapivo odlišný a nemusí ísť o obludné klamstvá agresora. Psychológ Marek Madro hovorí, že jeden z výskumov zistil, že iba 5% zo všetkých sexuálnych predátorov klame o svojom veku. Čiže keď dieťa vstupuje do komunikácie s cudzím človekom online, tak veľmi často presne vie, aký má vek. Dokonca vie aj o jeho sexuálnom úmysle. „Deti vedia, že to bude o sexe a napriek tomu v tejto komunikácii zostávajú. A to aj napriek tomu, že počas nej dochádza k situáciám, kedy si samy hovoria, že to už je za čiarou,“ približuje psychológ. V danom výskume sa tiež spomína, že mnohé tieto deti sa so sexuálnym predátorom stretnú naživo a dokonca viac ako jedenkrát, pričom je ich vzťah celý o sexe a sexualite. Myslí si, že práve téma sexuality je dôvodom, prečo sú deti v kontakte aj s niekým neznámym. Vysvetľuje si to tým, že doma nemajú možnosť hovoriť o tom so svojimi rodičmi. Akonáhle rodina v niečom zlyháva, prípadne tam nie je atmosféra dôvery, tak neprídu za nimi ani v týchto chvíľach, hoci vedia, že niečo je na hrane a táto komunikácia môže byť pre nich nebezpečná.

Slobodní tínedžeri, no aj otcovia rodín v strednom veku

Určite sa pýtate, čo sú to za ľudia, ktorí dokážu robiť deťom takéto ohavné veci.

„Myslel som si, že ten, kto zneužíva deti, je niekto slizký. Človek, o ktorom si na prvý pohľad pomyslíte, že je to zlý človek. Vôbec to ale nie je pravda. Môže to byť hocikto – náš sused, člen rodiny, strýko. Väčšinou som sa stretol s agresormi – mužmi v dospelom veku. Boli to muži, ktorí mali psychický defekt, ale aj muži z usporiadaných rodín, z rozvrátených,  ale aj z dobre zabezpečených,“ spomína Roman Abrahám, bývalý vyšetrovateľ so špecializáciou na detskú pornografiu a riaditeľ OZ Ochráň, na svoje skúsenosti z vyšetrovania.

Psychologička Zuzana Juráneková ďalej približuje, že medzi sexuálnymi predátormi je len približne 16 percent pedofilov. Ostatní sú definovaní ako hebefili.

Pedofili sú tí, ktorí prejavujú náklonnosť s erotickým rozmerom voči deťom, u ktorých ešte nie sú vyvinuté sekundárne pohlavné znaky. „Hebefili sú tí, ktorých vzrušuje predstava dievčenského tela, z ktorého raz bude žena, ktorá je na začiatku vlastného sexuálneho spoznávania, budovania svojej sexuálnej identity. Predátora vzrušuje predstava, že bude jej sprievodcom v tejto oblasti. Ide približne o 11 až 13-ročné dievča, ktoré môže mať obavy otvoriť tému sexuality doma,“ dopĺňa psychologička.

Drvivá väčšina predátorov sú muži, uvádza analýza CyberTipline. A kto je v najväčšom ohrození? Častejšie sú ohrozené dievčatá. Podľa rozsiahlej analýzy Walden University sa stalo obeťou obťažovania 25 % dievčat v porovnaní s 8 % chlapcov. Ukázali to dáta z 55 štúdií za posledných 50 rokov.

„Najčastejšie sa stávajú obeťou deti, ktoré sú novými samostatnými používateľmi internetu až do 15 rokov,“ dopĺňa Roman Abrahám.

 

Zdroj: Orange

O čo presne sexuálnym predátorom ide?

Niekomu stačí vymámiť od detí obnažené fotografie či videá, iní považujú za úspech svojho snaženia jedine osobné stretnutie a sexuálne zneužitie dieťaťa.

Dostať dieťa na stretnutie pritom vôbec nie je také náročné. Analýza Online Grooming of children uvádza, že sexuálni predátori dokážu zmanipulovať deti k osobnému stretnutiu už za 30 minút a v niektorých prípadoch im to trvá menej ako 18 minút.

Celoeurópsky prieskum ukázal, že 5 až 25 % detí v závislosti od krajiny sa stretne aj osobne s neznámymi ľuďmi, ktorých spoznali na internete. Konkrétne na Slovensku je to 17 % detí. Počet tých, ktoré sa pritom rozhodnú pre takýto riskantný krok, v porovnaní s rokom 2010 pribúda.

Koľko sexuálnych predátorov je medzi nami?

Roman Abrahám hovorí, že presný počet sexuálnych predátorov nepoznáme. „Toto je latentná trestná činnosť, ktorá sa veľmi ťažko dohľadáva. Veľa detí, ktorým sa to stane, sa nikdy nikomu nepriznajú. Uzatvoria sa, hanbia sa, sú znechutené samy zo seba, čo dovolili tejto osobe,“ vysvetľuje Abrahám. Isté ale podľa neho je, že tento počet rastie. Myslí si, že k tomu dopomohla aj pandémia koronavírusu, kedy boli ľudia zavretí dlho vo svojich domovoch za počítačmi a mnohí tak odhalili svoje deviantné správanie. Jeho slová potvrdzujú aj dáta americkej neziskovej organizácie  National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), ktorá zaznamenala106-percentný nárast hlásení o podozrení zo sexuálneho zneužívania detí z 983 734 správ v marci 2019 na 2 027 520 v tom istom mesiaci roka 2020.

Našu predstavu o množstve sexuálnych predátorov na internete môže doplniť aj vyšetrovací orgán amerického ministerstva spravodlivosti Federal Bureau for Investigations (FBI). Tá podľa svojich dát odhaduje, že denne je aktívnych približne 500-tisíc sexuálnych predátorov na internete.

Množstvo sexuálnych deviantov so záujmom o deti na internete nie je zanedbateľné a riziká pre deti sú nepopierateľné. V digitálnej dobe je ale nemožné deťom zakázať internet a sociálne siete. Aby sa nestali obeťou, najdôležitejšia je prevencia. Rodičia aj učitelia by mali s deťmi veľa komunikovať, upozorňovať ich na možné riziká online priestoru. Hovoriť s nimi, aby boli ostražité pri kontakte s neznámymi ľuďmi na internete a hlavne sa s nimi za žiadnych okolností nestretli. A nezabúdať pravidelne oceňovať deti a vyzdvihovať ich kvality, aby to nepotrebovali počúvať od cudzích ľudí.