Sofistikovanú manipuláciu predátora si dieťa nemusí vôbec všimnúť

Dospelí ľudia, ale aj malé deti a mládež majú v sebe isté mechanizmy, ktoré sa v prípade ohrozenia a nebezpečenstva spustia. Sexuálni predátori však vedia tieto mechanizmy cielene vypnúť, hlavne ak sa jedná o kontakt s maloletou osobou, ktorá si to nemusí ani uvedomiť.

Vypočujte si rozhovor s JUDr. Romanom Abrahámom, exvyšetrovateľom prípadov detskej pornografie a výkonným riaditeľom občianskeho združenia Ochráň ma, ktoré je zamerané najmä na boj proti šíreniu detskej pornografie.

Zdroj: Ochráň ma