Slovensko je jednou z krajín s najväčším množstvom detskej pornografie na serveroch

Vedeli ste, že Slovensko je rajom pre sexuálnych predátorov, ktorí hľadajú na internete deti? Štúdia nadácie Internet Watch Foundation (IWF) nás zaradila na tretiu priečku spomedzi krajín, kde bol na serveroch nájdený obsah s detskou pornografiou.

Sexuálni predátori, ktorí lovia na internete deti, sú jedným z najväčších nebezpečenstiev, s ktorým sa deti môžu stretnúť online. Britská nadácia Internet Watch Foundation (IWF) už dlhodobo sleduje stúpajúci trend sexuálneho zneužívania detí na internete a venuje sa v rámci Európy vyhľadávaniu a odstraňovaniu obrázkov a videí s takýmto obsahom. Alarmujúce je, že pribúda sexuálny obsah, ktorý pod nátlakom dospelých vytvárajú malé deti samy. Sexuálni predátori ich manipulujú, aby sa nahrávali pri rôznych zvrátených sexuálnych činnostiach a tento obsah potom šíria ďalej alebo ho predávajú.

Podľa najnovších údajov IWF z prvej polovice roka 2022, takmer 20-tisíc webových stránok zobrazovalo sexuálne zneužívanie detí, pričom časť tohto obsahu vytvorili deti vo veku 7 – 10 rokov.

Alarmujúce výsledky štúdie

Štúdia nadácie IWF bola realizovaná v priebehu 5 pracovných dní, konkrétne od 16. – 22. júna 2022. Výskumníci sa zamerali na odhaľovanie materiálov so sexuálnym zneužívaním detí, ktoré vytvorili deti pomocou webkamier alebo smartfónov. Boli pri tom manipulované, klamané a nútené k tejto aktivite dospelou osobou, ktorá nebola prítomná v miestnosti s dieťaťom, ale prihovárala sa im online. A čo výskumníci v tomto krátkom čase zistili? Zozbierali 896 videí a obrázkov sexuálneho zneužívania detí s tým najhorším obsahom. Toto sú ich zistenia:

  • Najviac zneužívané boli deti vo veku 11 až 13 rokov. To predstavovalo 75% obsahu. Deti vo veku 7 až 10 rokov boli v 20% obrázkov a videí a dospievajúci 14 až 15 rokov tvorili 5%.
  • Vo väčšine obsahu vystupovali dievčatá (99%). Na 6 obrázkoch a videách boli chlapci a dievčatá spolu a chlapec sa nachádzal na jednom videu a obrázku.
  • Najviac sexuálnych aktivít sa týkalo penetrácie, teda vkladania predmetov do vagíny alebo análneho otvoru, čo predstavovalo 97%. Najčastejšími predmetmi, ktoré používali deti na penetráciu boli ich prsty, potom pero alebo ceruzka, zubná kefka a kefa na vlasy. Na ďalších videách bola napríklad zachytená penetrácia iným dieťaťom alebo plastovou fľašou. Našli aj päť obrázkov, ktoré zachytávajú sadistický obsah, kedy boli použité štipce na genitáliách dieťaťa alebo deti pili svoj vlastný moč.
  • Slovensko je 3. krajinou, kde je uložených najviac videí a obrázkov so sexuálnym zneužívaním detí. Prvú priečku obsadil Taiwan a tesne za ním bolo Holandsko. Na štvrtom mieste bola Malajzia, nasledovalo Rumunsko, Bulharsko, Francúzsko, USA, Nemecko, Čína, Thajsko, Hong Kong, Azerbajdžan, Luxembursko a Rusko.

Primárnym cieľom analytikov je takýto materiál vypátrať a zničiť ho. Aby to mohli uskutočniť a znemožnili jeho šírenie online, musia zistiť, kde sú uložené fyzicky servery s takýmto obsahom. Následne môžu pracovať s partnermi v danej krajine a vymazať zo servera daný zdroj, čo znamená, že obsah je definitívne odstránený z akýchkoľvek stránok či fór, ktoré by naň mohli odkazovať. Analytici tiež upozorňujú, že to, kde sú tieto materiály uložené na serveroch, nevypovedá o tom, kde sa nachádzajú obete či agresori.

Ochranu detí je nutné významne zvýšiť

Výskyt detskej pornografie celosvetovo rastie aj vďaka tomu, že sexuálni predátori získavajú bezprecedentný prístup k našim deťom na miestach, kde by podľa nás mali byť v bezpečí a chránené. Z milióna hlásení v roku 2010 evidovali analytici nárast na 21 miliónov prípadov v roku 2020. Podľa IWF narástol výskyt tohto nevhodného obsahu v roku 2021 oproti rokom spred pandémie až o 374%. Viac ako polovica identifikovaného obsahu bola pritom z krajín EÚ. Experti preto volajú po urýchlení vzniku novej legislatívy, ktorá bude chrániť deti v online priestore. Štúdia IWF po prvýkrát zverejnila rozsiahle detaily zneužívania detí cez internet s cieľom, aby podporila kroky kompetentných v ochrane maloletých na internete.

Ak chceme odhaľovať zneužívanie detí, je tiež dôležité, aby deti používali správny jazyk. „Potrebujeme použiť správne slová, aby sme opísali činy násilníkov – masturbácia, análne a orálne znásilnenie, prenikanie predmetmi – tieto slová stále mnohí nepovažujú za prijateľné pojmy vo verejnom a súkromnom diskurze. Každý prípad zneužívania je trestným činom a nemal by sa minimalizovať ani zavrhovať ako niečo menej alebo bagatelizovať, pretože opisy zneužívania by mohli spôsobiť urážku,“ povedala profesorka Alexis Jay OBE, predsedníčka vyšetrovania.

Situácia na Slovensku je kritická

Na Slovensku je téma sexuálneho zneužívania detí cez internet výrazne prehliadaná. Ešte donedávna sme nemali ani anonymnú linku, kde by bolo možné nahlásiť obsah sexuálneho zneužívania detí. Každopádne aj na Slovensku môže byť bezpečnejšie prostredie pre deti na internete. „Dokážeme to, ak spojíme všetci svoje sily, budeme pre to reálne niečo robiť a nebudeme zatvárať pred tým oči,“ hovorí Roman Abrahám, výkonný riaditeľ OZ Ochráň ma. Jeho organizácia sa ako prvá na Slovensku začala venovať problémom s rastúcou detskou pornografiou a zriadila aj anonymnú linku na webovej stránke www.ochranma.sk,  kde je možné takýto obsah nahlasovať. Organizácia zároveň následne spolupracuje s políciou pri vyšetrovaní trestných činov sexuálneho zneužívania detí.

S Romanom Abrahámom súhlasí aj poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová: „Musíme konať hneď, aby sme zaviedli účinné programy prevencie a mechanizmy na odhaľovanie materiálu sexuálneho zneužívania detí, aby sme tomuto problému zabránili a aby sa sprievodné traumy a utrpenie obetí ešte nezhoršili.“

Myslí si, že by sme mali zaviesť v školách vzdelávacie programy na prevenciu sexuálneho zneužívania do osnov základných škôl a prestať tabuizovať tému sexuality a zneužívania pred deťmi.