Čo prežívajú obete sexuálneho násilia a ako im pomôcť?

Sexuálne násilie deti často taja, a to aj pred vlastnými rodičmi. Veľakrát by pritom pomohol vzájomný rozhovor.

Príznakom dnešnej doby je zaneprázdnenosť a nedostatok času. Rozhovory medzi rodičom a dieťaťom sa v mnohých domácnostiach zúžia len na kontrolné otázky – či si dieťa urobilo úlohy, aké dostalo známky. Pokým v minulosti žili deti viac v komunite a v skupine rovesníkov, tie dnešné sú odkázané na spoločnosť smartfónu či tabletu.

Psychológov na linke dôvery IPčko oslovujú obete sexuálneho násilia už roky. Čo tieto deti prežívajú, ako im pomôcť a ako sa správajú predátori v online a offline prostredí? Odpovede nájdete v podcaste psychologickej poradne IPčko, hosťami sú Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko, ktoré pomáha obetiam domáceho a sexuálneho násilia, a Marek Madro, psychológ a riaditeľ občianskeho združenia IPčko, ktoré prevádzkuje aj s podporou Nadácie Orange a spoločnosti Orange Slovensko Krízovú linku pomoci.  

Zdroj: Orange